فروشگاه

زردچوبه قلم هندی

40,000 تومان تــــنــــاژ
42,000 تومان حداقل 50 کیلو
43,500 تومان حداقل 10 کیلو
51,500 تومان حداقل 1 کیلو

زردچوبه قلم لوکس گیاهینه

54,000 تومان حداقل 50 کیلو
56,000 تومان حداقل 10 کیلو
63,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه هندی

45,000 تومان تناژ
47,000 تومان حداقل 25 کیلو
49,000 تومان حداقل 10 کیلو
52,000 تومان حداقل 5 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه اعلا گیاهینه

49,000 تومان تـــنــــاژ
50,000 تومان حداقل 25 کیلو
52,500 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 5 کیلو
62,500 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر بنفش یک کیلویی

640,000 تومان حداقل 100 کیلو
650,000 تومان حداقل 10 کیلو
665,000 تومان حداقل 5 کیلو
690,000 تومان حداقل 1 کیلو

تاریخ بسته بندی 2022/۰۵
تاریخ انقضا 2024/۰۴

هل اکبر بنفش 100 گرمی

75,000 تومان حداقل 40 بسته
80,000 تومان حداقل 20 بسته
90,000 تومان حداقل 1 بسته

هل سبز درشت لوکس گیاهینه

755,000 تومان حداقل 10 کیلو
775,000 تومان حداقل 5 کیلو
800,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز درشت

800,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز

735,000 تومان حداقل 10 کیلو
745,000 تومان حداقل 5 کیلو
765,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز P2

650,000 تومان حداقل 5 کیلو
665,000 تومان حداقل 3 کیلو
685,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر قرمز

570,000 تومان حداقل 10 کیلو
585,000 تومان حداقل 3 کیلو
600,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان ریز آسیابی

140,000 تومان حداقل 25 کیلو
145,000 تومان حداقل 10 کیلو
149,000 تومان حداقل 5 کیلو
155,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 5 میل

145,000 تومان تــنــاژ
150,000 تومان حداقل 25 کیلو
154,000 تومان حداقل 10 کیلو
159,000 تومان حداقل 5 کیلو
170,500 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 6 میل

150,000 تومان حداقل 25 کیلو
154,000 تومان حداقل 10 کیلو
158,500 تومان حداقل 5 کیلو
168,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل سیاه گیاهینه

160,000 تومان حداقل 25 کیلو
164,000 تومان حداقل 10 کیلو
172,000 تومان حداقل 5 کیلو
180,000 تومان حداقل 1 کیلو

دارچین چوب درجه یک

89,000 تومان تـــنـــاژ
95,000 تومان حداقل 25 کیلو
102,500 تومان حداقل 10 کیلو
111,500 تومان حداقل 5 کیلو
115,200 تومان حداقل 1 کیلو

پودر دارچین گیاهینه

105,000 تومان حداقل 25 کیلو
111,000 تومان حداقل 10 کیلو
116,500 تومان حداقل 5 کیلو
119,500 تومان حداقل 1 کیلو

دارچین سیگاری

200,000 تومان حداقل 10 کیلو
210,000 تومان حداقل 5 کیلو
220,000 تومان حداقل 1 کیلو

سیاه دانه

73,000 تومان تـــنـــاژ
79,000 تومان حداقل 25 کیلو
82,500 تومان حداقل 10 کیلو
86,500 تومان حداقل 5 کیلو
91,500 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم چینی

89,000 تومان تــنــاژ
95,000 تومان حداقل 25 کیلو
105,000 تومان حداقل 10 کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زنجبیل اعلا

100,000 تومان حداقل 25 کیلو
110,000 تومان حداقل 10 کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زنجبیل نیجریه

88,000 تومان حداقل 5 کیلو
95,500 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم هندی

73,000 تومان تــنــاژ
78,000 تومان حداقل 25 کیلو
81,500 تومان حداقل 10 کیلو
89,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز هندی

68,000 تومان تناژ
75,000 تومان حداقل 25 کیلو
78,500 تومان حداقل 10 کیلو
85,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته لوکس گیاهینه

457,000 تومان حداقل 5 کیلو
480,000 تومان حداقل 3 کیلو
522,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر آبی (شکسته)

465,000 تومان حداقل 5 کیلو
490,000 تومان حداقل 3 کیلو
550,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته MYQ فیل

445,000 تومان حداقل 5 کیلو
495,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته MYQ کاردکس

380,000 تومان حداقل 5 کیلو
425,000 تومان حداقل 1 کیلو

میخک درشت

358,000 تومان حداقل 10 کیلو
372,000 تومان حداقل 5 کیلو
415,000 تومان حداقل 1 کیلو

جوز هندی

350,000 تومان حداقل 15 کیلو
365,000 تومان حداقل 3 کیلو
395,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز چیلی گرانول

135,000 تومان حداقل 10 کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم گشنیز

45,500 تومان تناژ
48,000 تومان حداقل 35 کیلو
52,000 تومان حداقل 10 کیلو
59,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر اویشن شیرازی

240,000 تومان حداقل 25 کیلو
250,000 تومان حداقل 5 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز ایرانی

50,000 تومان حداقل 25 کیلو
53,000 تومان حداقل 10 کیلو
61,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه

125,000 تومان حداقل 25 کیلو
135,000 تومان حداقل 10 کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی

40,000 تومان تناژ
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
50,000 تومان حداقل 10 کیلو
59,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل پول بیبر ترکیه

155,000 تومان حداقل 10 کیلو
160,000 تومان حداقل 5 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی

90,000 تومان حداقل 10 بسته
100,000 تومان حداقل 1 بسته

پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه

100,000 تومان حداقل 10 کیلو
105,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر پاپریکا قرمز خارجی

82,000 تومان حداقل 25 کیلو
88,000 تومان حداقل 10 کیلو
92,000 تومان حداقل 5 کیلو
96,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس پاپریکا خشک

85,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 10 کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

نمک صورتی

45,000 تومان حداقل 25 کیلو
47,500 تومان حداقل 10 کیلو
49,500 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو عمانی زرد درشت

95,000 تومان حداقل 15 کیلو
99,000 تومان حداقل 5 کیلو
104,000 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو عمانی سیاه

99,000 تومان حداقل 15 کیلو
103,000 تومان حداقل 5 کیلو
118,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو زرد بدون هسته

94,500 تومان حداقل 25 کیلو
98,500 تومان حداقل 10 کیلو
108,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو زرد

38,000 تومان حداقل 25 کیلو
42,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو سیاه

38,000 تومان حداقل 25 کیلو
42,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پرک لیمو قهوه ای

245,000 تومان حداقل 10 کیلو
285,000 تومان حداقل 3 کیلو
295,000 تومان حداقل 1 کیلو

پرک لیمو مشکی

320,000 تومان حداقل 10 کیلو
365,000 تومان حداقل 3 کیلو
375,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس لیمو خشک

150,000 تومان حداقل 10 کیلو
155,000 تومان حداقل 5 کیلو
168,000 تومان حداقل 1 کیلو

مغز لیمو توپی بدون پوست

385,000 تومان حداقل 3 کیلو
420,000 تومان حداقل 1 کیلو

غنچه گل محمدی داراب شیراز

355,000 تومان تناژ
375,000 تومان حداقل 10 کیلو
385,000 تومان حداقل 5 کیلو
400,000 تومان حداقل 1 کیلو

غنچه گل محمدی لاله زار کرمان 10% تخفیف

450,000 تومان
405,000 تومان حداقل 10 کیلو
418,500 تومان حداقل 5 کیلو
427,500 تومان حداقل 1 کیلو

برگ خالص گل محمدی

495,000 تومان حداقل 5 کیلو
505,000 تومان حداقل 3 کیلو
525,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل محمدی باز شده

265,000 تومان حداقل 5 کیلو
285,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس سیر خشک

98,000 تومان حداقل 25 کیلو
106,000 تومان حداقل 10 کیلو
116,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سیر خارجی

45,000 تومان حداقل 25 کیلو
47,500 تومان حداقل 10 کیلو
52,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سیر ایرانی

90,000 تومان حداقل 25 کیلو
95,000 تومان حداقل 10 کیلو
105,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سماق قهوه ای

170,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
193,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سماق قرمز

170,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
188,800 تومان حداقل 1 کیلو

سماق قهوه ای دان

110,000 تومان حداقل 25 کیلو
115,000 تومان حداقل 10 کیلو
130,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس پیاز خشک

105,000 تومان حداقل 15 کیلو
110,000 تومان حداقل 5 کیلو
115,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر پیاز

45,500 تومان حداقل 30 کیلو
49,500 تومان حداقل 10 کیلو
55,500 تومان حداقل 1 کیلو

تخم شربتی ریز هندی

100,000 تومان تناژ
110,000 تومان حداقل 25 کیلو
120,000 تومان حداقل 5 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم ریحان شربتی

85,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 10 کیلو
98,000 تومان حداقل 1 کیلو

خاکشیر اعلا

195,000 تومان حداقل 25 کیلو
210,000 تومان حداقل 10 کیلو
218,500 تومان حداقل 5 کیلو
228,000 تومان حداقل 1 کیلو

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.
پشتیبانی