فروشگاه

زردچوبه قلم هندی

55,000 تومان تــــنــــاژ
57,000 تومان حداقل 50 کیلو
60,000 تومان حداقل 10 کیلو
65,000 تومان حداقل 1 کیلو

زردچوبه قلم لوکس گیاهینه

62,000 تومان حداقل 50 کیلو
64,000 تومان حداقل 10 کیلو
75,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه هندی

57,000 تومان تناژ
59,000 تومان حداقل 25 کیلو
61,500 تومان حداقل 10 کیلو
63,500 تومان حداقل 5 کیلو
69,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه اعلا گیاهینه

58,000 تومان تـــنــــاژ
60,000 تومان حداقل 25 کیلو
63,000 تومان حداقل 10 کیلو
65,500 تومان حداقل 5 کیلو
72,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر بنفش یک کیلویی

1,050,000 تومان حداقل 10 کیلو
1,080,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,100,000 تومان حداقل 1 کیلو

تاریخ بسته بندی 2022/11
تاریخ انقضا 2024/10

هل اکبر بنفش 100 گرمی

117,000 تومان حداقل 40 بسته
123,000 تومان حداقل 20 بسته
129,000 تومان حداقل 10 بسته
135,000 تومان حداقل 1 بسته

هل سبز درشت لوکس گیاهینه

1,040,000 تومان حداقل 10 کیلو
1,065,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,085,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز

1,150,000 تومان حداقل 10 کیلو
1,200,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,250,000 تومان حداقل 1 کیلو

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.