سوالات متداول

باربری 1 الی 3 روز

اتوبوس یک روزه

پست 2 الی 4 روز

بسته به میزان سفارش و روش‌ انتخابی ارسال هزینه حمل‌ و نقل متفاوت خواهد بود که به صورت کلی به 3 صورت زیر محاسبه می‌شود.

اگر وزن کالا بیشتر از 100 کیلوگرم باشد، از 2 طریق کالا به دست مشتری خواهد رسید:

۱. از طریق باربری

مزایا:
هزینه ارسال کمتر

معایب:
زمان بیشتر برای رسیدن محصول مورد نیاز است.

۲. از طریق اتوبوس

مزایا:
محصول در یک روز به دست مشتری خواهد رسید.

معایب:
هزینه ارسال گرانتر است (تقریبا 2 برابر روش باربری)


و اگر وزن کالا کمتر از 100 کیلوگرم باشد، از طریق پست کالا به دست مشتری خواهد رسید.

بازرگانی زرین گیاهینه
بازرگانی زرین گیاهینه