نبات

نبات چوبی زعفرانی

42,000 تومان حداقل 10 کیلو
44,500 تومان حداقل 5 کیلو

نبات تخته زعفرانی

43,000 تومان حداقل 10 کیلو
46,500 تومان حداقل 5 کیلو

خرده نبات زعفرانی

32,400 تومان حداقل 20 کیلو
34,500 تومان حداقل 5 کیلو

پولکی کم زعفران یک کیلویی

40,000 تومان حداقل 10 بسته
42,000 تومان حداقل 1 بسته

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.
پشتیبانی