لیست قیمت

به روزرسانی قیمت‌ها در تاریخ شنبه, 12 اسفند 1402
ضمانت مرجوع کالا تا 15 روز
محصول قیمت (تومان) حداقل خرید
زردچوبه قلم هندی معمولی

,135,000

حداقل 50 کیلو

,142,000

حداقل 5 کیلو
زردچوبه قلم هندی اعلا

,146,000

حداقل 50 کیلو

,154,000

حداقل 5 کیلو
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه

,158,000

حداقل 50 کیلو

,165,000

حداقل 5 کیلو
پودر زردچوبه هندی

,146,000

حداقل 30 کیلو

,153,000

حداقل 5 کیلو
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه

,151,000

حداقل 30 کیلو

,158,000

حداقل 5 کیلو
هل اکبر بنفش یک کیلویی

1,840,000

حداقل 10 کیلو

1,860,000

حداقل 5 کیلو

1,880,000

حداقل 1 کیلو
هل سبز درشت لوکس گیاهینه

2,000,000

حداقل 10 کیلو

2,050,000

حداقل 5 کیلو

2,080,000

حداقل 1 کیلو
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز

2,030,000

حداقل 10 کیلو

2,070,000

حداقل 5 کیلو

2,100,000

حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان ریز آسیابی

,302,000

حداقل 25 کیلو

,310,000

حداقل 10 کیلو

,325,000

حداقل 5 کیلو

,342,000

حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 5 میل

,312,000

حداقل 25 کیلو

,327,000

حداقل 10 کیلو

,336,000

حداقل 5 کیلو

,354,000

حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 6 میل

,322,000

حداقل 25 کیلو

,338,000

حداقل 10 کیلو

,347,000

حداقل 5 کیلو

,366,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سیاه گیاهینه

,315,000

حداقل 30 کیلو

,324,000

حداقل 10 کیلو

,336,000

حداقل 5 کیلو

,354,000

حداقل 1 کیلو
دارچین چوب درجه یک

,175,000

حداقل 25 کیلو

,196,000

حداقل 10 کیلو

,204,000

حداقل 5 کیلو

,212,000

حداقل 1 کیلو
پودر دارچین گیاهینه

,178,000

حداقل 30 کیلو

,182,000

حداقل 10 کیلو

,190,000

حداقل 5 کیلو

,201,000

حداقل 1 کیلو
دارچین سیگاری

,376,000

حداقل 10 کیلو

,394,000

حداقل 5 کیلو

,420,000

حداقل 1 کیلو
دارچین سیلان اصل سریلانکا 500 گرمی

,825,000

حداقل 1 بسته
سیاهدانه سوریه

,206,000

حداقل 25 کیلو

,216,000

حداقل 10 کیلو

,222,000

حداقل 5 کیلو

,234,000

حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی

,270,000

حداقل 25 کیلو

,278,000

حداقل 10 کیلو

,283,000

حداقل 5 کیلو

,299,000

حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی دست چین گیاهینه

,306,000

حداقل 1 کیلو
پودر زنجبیل اعلا

,231,000

حداقل 25 کیلو

,242,000

حداقل 10 کیلو

,253,000

حداقل 5 کیلو

,275,000

حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم نیجریه مخصوص آسیاب

,176,000

حداقل 25 کیلو

,185,000

حداقل 10 کیلو

,202,000

حداقل 1 کیلو
هل شکسته لوکس گیاهینه

,998,000

حداقل 5 کیلو

1,016,000

حداقل 3 کیلو

1,064,000

حداقل 1 کیلو
هل شکسته GOP

,978,000

حداقل 5 کیلو

1,053,000

حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ فیل

,892,000

حداقل 5 کیلو

,952,000

حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ کاردکس

,882,000

حداقل 5 کیلو

,941,000

حداقل 1 کیلو
میخک درشت

,747,000

حداقل 10 کیلو

,776,000

حداقل 5 کیلو

,834,000

حداقل 1 کیلو
جوز هندی

,646,000

حداقل 10 کیلو

,676,000

حداقل 3 کیلو

,707,000

حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز

87,000

حداقل 35 کیلو

90,000

حداقل 10 کیلو

95,000

حداقل 3 کیلو

,100,000

حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز نیم دانه مخصوص آسیاب

73,000

حداقل 10 کیلو

76,000

حداقل 5 کیلو
پودر اویشن شیرازی

,253,000

حداقل 15 کیلو

,264,000

حداقل 5 کیلو

,288,000

حداقل 1 کیلو
گل اویشن مخصوص آسیاب

,250,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز هندی

,252,000

حداقل 25 کیلو

,264,000

حداقل 10 کیلو

,276,000

حداقل 5 کیلو

,288,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز ایرانی

,163,000

حداقل 25 کیلو

,170,000

حداقل 10 کیلو

,178,000

حداقل 5 کیلو

,186,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه

,275,000

حداقل 25 کیلو

,288,000

حداقل 10 کیلو

,300,000

حداقل 5 کیلو

,325,000

حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز چیلی گرانول

,344,000

حداقل 10 کیلو

,371,000

حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی

,170,000

حداقل 25 کیلو

,178,000

حداقل 10 کیلو

,194,000

حداقل 1 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه اصل

,334,000

حداقل 10 کیلو

,362,000

حداقل 5 کیلو

,392,000

حداقل 1 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه معمولی

,176,000

حداقل 1 کیلو
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه

,213,000

حداقل 10 کیلو

,231,000

حداقل 5 کیلو

,250,000

حداقل 1 کیلو
پودر پاپریکا قرمز خارجی

,194,000

حداقل 25 کیلو

,213,000

حداقل 10 کیلو

,231,000

حداقل 5 کیلو

,250,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس پاپریکا خشک

,197,000

حداقل 25 کیلو

,206,000

حداقل 10 کیلو

,224,000

حداقل 5 کیلو

,242,000

حداقل 1 کیلو
نمک صورتی

46,000

حداقل 25 کیلو

50,000

حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد اعلا

,154,000

حداقل 10 کیلو

,161,000

حداقل 5 کیلو

,168,000

حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد متوسط

,116,000

حداقل 10 کیلو

,121,000

حداقل 5 کیلو

,126,000

حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی سیاه

,121,000

حداقل 10 کیلو

,126,000

حداقل 5 کیلو

,138,000

حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد بدون هسته

,154,000

حداقل 25 کیلو

,161,000

حداقل 10 کیلو

,168,000

حداقل 5 کیلو

,175,000

حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد معمولی

80,000

حداقل 1 کیلو
پودر لیمو سیاه

79,000

حداقل 25 کیلو

83,000

حداقل 10 کیلو

90,000

حداقل 1 کیلو
مغز لیمو پرک قهوه ای

,342,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس لیمو خشک

,138,000

حداقل 10 کیلو

,156,000

حداقل 5 کیلو

,169,000

حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی داراب شیراز

,410,000

حداقل 10 کیلو

,429,000

حداقل 5 کیلو

,448,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس سیر خشک

,148,000

حداقل 25 کیلو

,158,000

حداقل 10 کیلو

,166,000

حداقل 5 کیلو

,176,000

حداقل 1 کیلو
پودر سیر خارجی

85,000

حداقل 25 کیلو

92,000

حداقل 10 کیلو

,100,000

حداقل 1 کیلو
پودر سیر ایرانی

,158,000

حداقل 25 کیلو

,165,000

حداقل 10 کیلو

,180,000

حداقل 1 کیلو
پودر سماق قهوه ای

,247,000

حداقل 20 کیلو

,258,000

حداقل 10 کیلو

,270,000

حداقل 5 کیلو

,282,000

حداقل 1 کیلو
پودر سماق قرمز

,257,000

حداقل 20 کیلو

,270,000

حداقل 10 کیلو

,282,000

حداقل 5 کیلو

,294,000

حداقل 1 کیلو
سماق قهوه ای دان

,208,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس پیاز خشک

,154,000

حداقل 10 کیلو

,161,000

حداقل 5 کیلو

,168,000

حداقل 1 کیلو
پودر پیاز

,126,000

حداقل 25 کیلو

,132,000

حداقل 10 کیلو

,138,000

حداقل 5 کیلو

,144,000

حداقل 1 کیلو
تخم شربتی ریز هندی

,205,000

حداقل 25 کیلو

,214,000

حداقل 10 کیلو

,224,000

حداقل 5 کیلو

,234,000

حداقل 1 کیلو
تخم ریحان شربتی

,166,000

حداقل 25 کیلو

,176,000

حداقل 10 کیلو

,184,000

حداقل 5 کیلو

,192,000

حداقل 1 کیلو
خاکشیر

,200,000

حداقل 25 کیلو

,209,000

حداقل 10 کیلو

,218,000

حداقل 5 کیلو

,228,000

حداقل 1 کیلو
خاکشیر لوکس گیاهینه

,210,000

حداقل 25 کیلو

,220,000

حداقل 10 کیلو

,230,000

حداقل 5 کیلو

,240,000

حداقل 1 کیلو
بارهنگ

,270,000

حداقل 25 کیلو

,283,000

حداقل 10 کیلو

,299,000

حداقل 5 کیلو

,312,000

حداقل 1 کیلو
اسفرزه هندی

,200,000

حداقل 25 کیلو

,209,000

حداقل 10 کیلو

,218,000

حداقل 5 کیلو

,228,000

حداقل 1 کیلو
کینوا سفید هندی

,108,000

حداقل 25 کیلو

,113,000

حداقل 10 کیلو

,118,000

حداقل 5 کیلو

,129,000

حداقل 1 کیلو
دانه چیا پاراگوئه

,201,000

حداقل 25 کیلو

,207,000

حداقل 10 کیلو

,224,000

حداقل 5 کیلو

,234,000

حداقل 1 کیلو
زیره سبز

,386,000

حداقل 25 کیلو

,412,000

حداقل 10 کیلو

,431,000

حداقل 5 کیلو

,450,000

حداقل 1 کیلو
زیره سیاه

,484,000

حداقل 25 کیلو

,503,000

حداقل 10 کیلو

,526,000

حداقل 3 کیلو

,555,000

حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی معمولی

,525,000

حداقل 10 کیلو

,550,000

حداقل 3 کیلو

,575,000

حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی صادراتی

,719,000

حداقل 10 کیلو

,754,000

حداقل 3 کیلو

,788,000

حداقل 1 کیلو
ریشه جوز قلم(خسرودار)

,206,000

حداقل 1 کیلو
پودر ریشه جوز(خسرودار)

,219,000

حداقل 1 کیلو
خردل زرد دان

97,000

حداقل 25 کیلو

,126,000

حداقل 10 کیلو

,132,000

حداقل 5 کیلو

,138,000

حداقل 1 کیلو
پودر خردل زرد

,155,000

حداقل 1 کیلو
فلفل سفید دان

,447,000

حداقل 25 کیلو

,464,000

حداقل 10 کیلو

,482,000

حداقل 5 کیلو

,507,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سفید

,518,000

حداقل 5 کیلو

,540,000

حداقل 1 کیلو
ادویه کاری درجه یک

,187,000

حداقل 25 کیلو

,196,000

حداقل 10 کیلو

,206,000

حداقل 5 کیلو

,219,000

حداقل 1 کیلو
ادویه کاری گرانول درشت

,331,000

حداقل 1 کیلو
ادویه مرغ و ماهی

,283,000

حداقل 1 کیلو
ادویه خورشتی

,270,000

حداقل 10 کیلو

,282,000

حداقل 5 کیلو

,294,000

حداقل 1 کیلو
ادویه فلافل

,325,000

حداقل 1 کیلو
ادویه قورمه سبزی

,319,000

حداقل 1 کیلو
ادویه اورگانو (زعتر)

,319,000

حداقل 1 کیلو
ادویه کشمیری

,431,000

حداقل 1 کیلو
پودر موسیر

,310,000

حداقل 1 کیلو
پودر گوجه

,222,000

حداقل 1 کیلو
وانیل خرسی 500 گرمی

,102,000

حداقل 5 قوطی

,110,000

حداقل 1 قوطی
پودر نارگیل خشک اندونزی

79,000

حداقل 25 کیلو

82,000

حداقل 10 کیلو

90,000

حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل خشک سریلانکا

89,000

حداقل 25 کیلو

94,000

حداقل 10 کیلو

,102,000

حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب اندونزی

,126,000

حداقل 25 کیلو

,132,000

حداقل 10 کیلو

,144,000

حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب سریلانکا

,139,000

حداقل 25 کیلو

,145,000

حداقل 10 کیلو

,158,000

حداقل 1 کیلو
رازیانه

,163,000

حداقل 25 کیلو

,170,000

حداقل 10 کیلو

,178,000

حداقل 5 کیلو

,186,000

حداقل 1 کیلو
گلپر درشت

,110,000

حداقل 25 کیلو

,116,000

حداقل 10 کیلو

,121,000

حداقل 5 کیلو

,126,000

حداقل 1 کیلو
پودر گلپر

,131,000

حداقل 5 کیلو

,142,000

حداقل 1 کیلو
بادیان ستاره ای

,546,000

حداقل 3 کیلو

,594,000

حداقل 1 کیلو
پودر انبه اعلاء

,131,000

حداقل 10 کیلو

,138,000

حداقل 5 کیلو

,150,000

حداقل 1 کیلو
پودر انبه معمولی

82,000

حداقل 10 کیلو

86,000

حداقل 5 کیلو

94,000

حداقل 1 کیلو
تخم کتان قرمز (بزرک)

57,000

حداقل 25 کیلو

59,000

حداقل 10 کیلو

62,000

حداقل 5 کیلو

68,000

حداقل 1 کیلو
تخم کتان سفید

,156,000

حداقل 1 کیلو
اسپند سرت شده (اسفند)

55,000

حداقل 45 کیلو

60,000

حداقل 15 کیلو

65,000

حداقل 1 کیلو
اسپند نخودی (اسفند)

35,000

حداقل 1 کیلو
اسپند رنگی (اسفند)

20,000

حداقل 1 کیلو
کندر خوراکی

,489,000

حداقل 25 کیلو

,517,000

حداقل 5 کیلو

,540,000

حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه درشت

,316,000

حداقل 25 کیلو

,330,000

حداقل 5 کیلو

,344,000

حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه ریز

,336,000

حداقل 25 کیلو

,351,000

حداقل 5 کیلو

,366,000

حداقل 1 کیلو
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی

,858,000

حداقل 3 بسته

,897,000

حداقل 1 بسته
قهوه سبز دان خام

,210,000

حداقل 25 کیلو

,220,000

حداقل 5 کیلو

,240,000

حداقل 1 کیلو
سنبل الطیب

,759,000

حداقل 5 کیلو

,828,000

حداقل 3 کیلو

,862,000

حداقل 1 کیلو
بابونه گل افغانستان

,366,000

حداقل 10 کیلو

,390,000

حداقل 3 کیلو

,408,000

حداقل 1 کیلو
گل گاوزبان اعلا قزوینی 500 گرمی

,880,000

حداقل 3 بسته

,960,000

حداقل 1 بسته
اسطوخودوس

,578,000

حداقل 10 کیلو

,605,000

حداقل 3 کیلو

,632,000

حداقل 1 کیلو
چای کوهی

,295,000

حداقل 1 کیلو
بهارنارنج شیراز

,147,000

حداقل 10 کیلو

,154,000

حداقل 3 کیلو

,161,000

حداقل 1 کیلو
چای ترش رنگ تیره

,248,000

حداقل 5 کیلو

,270,000

حداقل 1 کیلو
چای ترش ایرانی

,308,000

حداقل 3 کیلو

,336,000

حداقل 1 کیلو
گل پنیرک

,350,000

حداقل 1 کیلو
چای سبز ایرانی

,116,000

حداقل 10 کیلو

,121,000

حداقل 5 کیلو

,132,000

حداقل 1 کیلو
چای سبز چینی

,275,000

حداقل 10 کیلو

,288,000

حداقل 5 کیلو

,312,000

حداقل 1 کیلو
به لیمو

,269,000

حداقل 1 کیلو
چای به

,126,000

حداقل 25 کیلو

,133,000

حداقل 5 کیلو
چای سیب

,121,000

حداقل 25 کیلو

,126,000

حداقل 5 کیلو
چای سفید سوزنی 500 گرمی

1,170,000

حداقل 1 بسته
چای سفید توپی بلومینگ 500 گرمی

,840,000

حداقل 1 بسته
صمغ عربی

,285,000

حداقل 25 کیلو

,295,000

حداقل 10 کیلو

,310,000

حداقل 3 کیلو

,325,000

حداقل 1 کیلو
صمغ فارسی(زدو)

,132,000

حداقل 25 کیلو

,138,000

حداقل 10 کیلو

,144,000

حداقل 5 کیلو

,150,000

حداقل 1 کیلو
جوهر لیمو (اسید سیتریک)

68,000

حداقل 25 کیلو

72,000

حداقل 10 کیلو

75,000

حداقل 5 کیلو

78,000

حداقل 1 کیلو
کنجد سفید هندی

,135,000

حداقل 25 کیلو

,143,000

حداقل 10 کیلو

,150,000

حداقل 5 کیلو

,156,000

حداقل 1 کیلو
کنجد سفید ایرانی چرب

,138,000

حداقل 25 کیلو

,146,000

حداقل 10 کیلو

,153,000

حداقل 5 کیلو

,162,000

حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای

,135,000

حداقل 25 کیلو

,143,000

حداقل 10 کیلو

,150,000

حداقل 5 کیلو

,156,000

حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای خام

,140,000

حداقل 10 کیلو

,148,000

حداقل 5 کیلو
کنجد مشکی

,140,000

حداقل 25 کیلو

,148,000

حداقل 10 کیلو

,155,000

حداقل 5 کیلو

,162,000

حداقل 1 کیلو
کنجد بوداده قرمز

,170,000

حداقل 1 کیلو
پودر سنجد

,138,000

حداقل 1 کیلو
گردو با پوست ایرانی

,266,000

حداقل 5 کیلو

,278,000

حداقل 1 کیلو
مغز گردو ایرانی

,719,000

حداقل 5 کیلو

,785,000

حداقل 1 کیلو
مغز گردو خرده شده ایرانی

,530,000

حداقل 6 کیلو

,578,000

حداقل 1 کیلو
کشمش پلویی

,165,000

حداقل 10 کیلو

,173,000

حداقل 5 کیلو

,189,000

حداقل 1 کیلو
کشمش سبز

,249,000

حداقل 10 کیلو

,261,000

حداقل 5 کیلو

,285,000

حداقل 1 کیلو
زرشک پفکی

,183,000

حداقل 10 کیلو

,191,000

حداقل 5 کیلو

,200,000

حداقل 1 کیلو
شکر تیغال 500 گرمی

,900,000

حداقل 1 بسته
ترنجبین

1,540,000

حداقل 3 کیلو

1,610,000

حداقل 1 کیلو
تخم شوید هندی

,214,000

حداقل 1 کیلو
نعنا فلفلی

,231,000

حداقل 1 کیلو
پودر شوید

,115,000

حداقل 1 کیلو
شوید شسته شده لوکس گیاهینه

,660,000

حداقل 1 کیلو
شنبلیله خشک شسته شده

,549,000

حداقل 1 کیلو
مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی

,500,000

حداقل 4 بسته

,550,000

حداقل 1 بسته
پودر زیره سبز

,374,000

حداقل 10 کیلو

,408,000

حداقل 1 کیلو
پودر جوز هندی

,770,000

حداقل 3 کیلو

,805,000

حداقل 1 کیلو
برگ گزنه

,115,000

حداقل 1 کیلو
برگ کاسنی

,106,000

حداقل 1 کیلو
کتیرا صدفی

3,600

حداقل 100 گرم
گلرنگ

,667,000

حداقل 3 کیلو

,696,000

حداقل 1 کیلو
رزماری خشک

,204,000

حداقل 5 کیلو

,222,000

حداقل 1 کیلو
خولنجان

,451,000

حداقل 3 کیلو

,492,000

حداقل 1 کیلو
پودر هل سبز

1,080,000

حداقل 1 کیلو
پودر تخم گشنیز

95,000

حداقل 1 کیلو
سقز فراوری شده

,735,000

حداقل 10 کیلو

,770,000

حداقل 3 کیلو

,805,000

حداقل 1 کیلو
ریشه کندش سوریه

6,000

حداقل 25 گرم
تخم شنبلیله هندی

90,000

حداقل 25 کیلو

95,000

حداقل 10 کیلو

99,000

حداقل 5 کیلو

,103,000

حداقل 1 کیلو
چهارتخم

,242,000

حداقل 5 کیلو

,253,000

حداقل 1 کیلو
زنیان

87,000

حداقل 25 کیلو

95,000

حداقل 5 کیلو

,100,000

حداقل 1 کیلو
تخم خرفه

,163,000

حداقل 25 کیلو

,170,000

حداقل 5 کیلو

,186,000

حداقل 1 کیلو
بذر انیسون (بادیان رومی)

,275,000

حداقل 1 کیلو
تخم تره

,384,000

حداقل 1 کیلو
انجدان رومی (بذر انغوزه)

,350,000

حداقل 1 کیلو
جوش شیرین

17,000

حداقل 25 کیلو
پودر ژلاتین

,368,000

حداقل 25 کیلو

,385,000

حداقل 10 کیلو

,402,000

حداقل 3 کیلو

,420,000

حداقل 1 کیلو
خلال پسته 500 گرمی

,891,000

حداقل 3 بسته

,930,000

حداقل 1 بسته
ارد نخودچی

66,500

حداقل 5 کیلو

69,600

حداقل 1 کیلو
ارد نخود خام

85,000

حداقل 1 کیلو
پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9)

,265,000

حداقل 25 کیلو

,282,000

حداقل 10 کیلو

,294,000

حداقل 5 کیلو

,306,000

حداقل 1 کیلو
چای ماسالا

,158,000

حداقل 25 کیلو

,165,000

حداقل 10 کیلو

,172,000

حداقل 5 کیلو

,188,000

حداقل 1 کیلو
نمک دریا دو کیلویی

11,000

حداقل 10 بسته
نارگیل کاسه (قاب)

,120,000

حداقل 50 کیلو

,130,000

حداقل 5 کیلو

,140,000

حداقل 1 کیلو
گندم پوست کنده

44,000

حداقل 10 کیلو
بلغور گندم

34,000

حداقل 10 کیلو
جو پوست کنده

29,000

حداقل 10 کیلو
بلغور جو

29,000

حداقل 10 کیلو
تخمه افتابگردان دور سفید شور

,142,000

حداقل 10 کیلو

,148,000

حداقل 5 کیلو

,155,000

حداقل 1 کیلو
تخم کدو گوشتی شور

,201,000

حداقل 3 کیلو

,219,000

حداقل 1 کیلو
برنج قهوه‌ای

90,000

حداقل 40 کیلو

95,000

حداقل 10 کیلو

,100,000

حداقل 5 کیلو

,110,000

حداقل 1 کیلو
بیکینگ پودر

,104,000

حداقل 5 کیلو

,109,000

حداقل 1 کیلو
شکر قهوه ای

40,000

حداقل 50 کیلو

42,000

حداقل 10 کیلو

44,000

حداقل 5 کیلو
قند شکسته

41,000

حداقل 15 کیلو

45,200

حداقل 5 کیلو
مایه پنیر میتو ژاپن یک گرمی بسته 100 عددی

,700,000

حداقل 1 بسته
صابون زیتون سرکف رودبار ناب توکلی

95,000

حداقل 5 بسته

,105,000

حداقل 1 بسته
صابون سنتی رودبار ناب توکلی

85,000

حداقل 5 بسته

95,000

حداقل 1 بسته
روغن سیاهدانه 40 سی سی نیکوان

55,000

حداقل 6 عدد
روغن سیاهدانه نیم لیتری

,396,000

حداقل 1 بطری
روغن بادام تلخ 40 سی سی نیکوان

51,300

حداقل 6 عدد
روغن بادام تلخ نیم لیتری

,330,000

حداقل 1 بطری
روغن بادام شیرین 40 سی سی نیکوان

62,400

حداقل 6 عدد
روغن بادام شیرین نیم لیتری

,494,000

حداقل 1 بطری
روغن نارگیل 40 سی سی نیکوان

29,700

حداقل 6 عدد
روغن نارگیل نیم لیتری

,189,000

حداقل 1 بطری
روغن کندش اصل 40 سی سی

,198,000

حداقل 1 عدد
روغن کرچک 40 سی سی نیکوان

24,000

حداقل 6 عدد
روغن کرچک نیم لیتری

,155,000

حداقل 1 بطری
روغن بنفشه 40 سی سی نیکوان

68,000

حداقل 6 عدد
روغن زنجبیل 40 سی سی نیکوان

26,500

حداقل 6 عدد
روغن اسطوخودوس 40 سی سی نیکوان

25,650

حداقل 6 عدد
روغن خراطین 40 سی سی نیکوان

55,000

حداقل 6 عدد
روغن خراطین نیم لیتری

,475,000

حداقل 1 بطری
روغن فندق 40 سی سی نیکوان

94,000

حداقل 6 عدد
روغن رزماری 40 سی سی نیکوان

21,000

حداقل 6 عدد
زاج سفید

15,500

حداقل 25 کیلو
برگ سنا

84,000

حداقل 1 کیلو
خرنوب ترکیه

,425,000

حداقل 1 کیلو
هلیله سیاه

,224,000

حداقل 5 کیلو

,244,000

حداقل 1 کیلو
هل باد

,786,000

حداقل 1 کیلو
قرص کمر

,115,000

حداقل 1 کیلو
شیرخشت بسته بندی شده

28,000

حداقل 1 بسته
دارچین لوله ای بلند

,384,000

حداقل 1 کیلو
اویشن کوهی

,185,000

حداقل 5 کیلو

,195,000

حداقل 1 کیلو
کاکوتی

,195,000

حداقل 1 کیلو
نشاسته ذرت

30,000

حداقل 25 کیلو
ثعلب بستنی

,125,000

حداقل 1 کیلو
پوست هل سبز مخصوص اسیاب

,282,000

حداقل 5 کیلو

,306,000

حداقل 1 کیلو
هل سفید

1,330,000

حداقل 1 کیلو
پودر میخک

,770,000

حداقل 1 کیلو
چوب میخک مخصوص آسیاب

,253,000

حداقل 5 کیلو

,275,000

حداقل 1 کیلو
پودر زیره سیاه

,480,000

حداقل 1 کیلو
ادویه پلویی

,225,000

حداقل 1 کیلو
ادویه تندوری

,350,000

حداقل 1 کیلو
ادویه جوجه کباب

,356,000

حداقل 1 کیلو
ادویه همبرگر

,220,000

حداقل 1 کیلو
ادویه کچاپ

,287,500

حداقل 1 کیلو
بهار فلفل (ال اسپایس)

,875,000

حداقل 1 کیلو
نبات چوبی زعفرانی

67,000

حداقل 10 کیلو

70,000

حداقل 5 کیلو
نبات تخت زعفرانی

62,000

حداقل 10 کیلو

65,000

حداقل 5 کیلو
نبات تخت سفید یک کیلویی

55,000

حداقل 5 کیلو

57,000

حداقل 1 کیلو
خرده نبات زعفرانی

45,000

حداقل 20 کیلو

47,000

حداقل 5 کیلو
نبات شاخه ای زعفرانی 900 گرم

77,000

حداقل 10 بسته

80,000

حداقل 5 بسته

84,000

حداقل 1 بسته
پولکی کم زعفران یک کیلویی

65,000

حداقل 10 بسته

68,000

حداقل 1 بسته
پولکی پر زعفران یک کیلویی

,102,000

حداقل 1 بسته
پولکی نارگیلی یک کیلویی

,102,000

حداقل 1 بسته
هل سبز یک مثقالی

17,000

حداقل 50 عدد

18,000

حداقل 10 عدد
هل سبز دو مثقالی

29,000

حداقل 50 عدد

32,000

حداقل 10 عدد
چوب مسواک

17,000

حداقل 5 عدد
دارفلفل (فلفل بلند)

,680,000

حداقل 1 کیلو
زعفران یک مثقال عباس زاده

,489,000

حداقل 25 عدد

,504,000

حداقل 5 عدد

,532,000

حداقل 1 عدد
زعفران نیم مثقال عباس زاده

,238,000

حداقل 25 عدد

,245,000

حداقل 5 عدد

,259,000

حداقل 1 عدد
زعفران دو گرم عباس زاده

,212,000

حداقل 25 عدد

,218,000

حداقل 5 عدد

,230,000

حداقل 1 عدد
زعفران یک گرم عباس زاده

,110,000

حداقل 25 عدد

,113,000

حداقل 10 عدد

,119,000

حداقل 1 عدد
زعفران نیم گرم عباس زاده

57,000

حداقل 25 عدد

58,000

حداقل 10 عدد

61,000

حداقل 1 عدد
زعفران یک مثقال بهرامن

,559,000

حداقل 25 عدد

,586,000

حداقل 10 عدد

,612,000

حداقل 1 عدد
زعفران یک مثقال نفیس

,507,000

حداقل 25 عدد

,522,000

حداقل 5 عدد

,552,000

حداقل 1 عدد
زعفران یک مثقال ایرمان

,443,000

حداقل 25 عدد

,464,000

حداقل 3 عدد
زعفران 250 گرمی نفیس

23,690,000

حداقل 1 بسته
برنج طارم غلامعباس فلاح

,116,000

حداقل 30 کیلو

,121,000

حداقل 10 کیلو

,127,000

حداقل 1 کیلو
برنج عنبر بو

63,000

حداقل 30 کیلو

65,000

حداقل 10 کیلو

68,000

حداقل 1 کیلو
برنج لنجان درجه یک

,104,000

حداقل 30 کیلو

,109,000

حداقل 10 کیلو

,119,000

حداقل 1 کیلو
برنج طارم فجر

74,000

حداقل 40 کیلو

77,000

حداقل 10 کیلو

81,000

حداقل 1 کیلو
برنج کشت دوم فریدون کنار

,121,000

حداقل 40 کیلو

,129,000

حداقل 10 کیلو

,141,000

حداقل 1 کیلو
برنج طارم سرگل ابراهیمی

,106,000

حداقل 40 کیلو

,110,000

حداقل 10 کیلو

,115,000

حداقل 1 کیلو
برنج سرلاشه (نیم دانه) طارم شمالی

83,000

حداقل 30 کیلو

86,000

حداقل 10 کیلو

90,000

حداقل 1 کیلو
برنج نیم دانه لنجان

64,000

حداقل 10 کیلو

69,000

حداقل 1 کیلو
خرده برنج لنجان

52,000

حداقل 10 کیلو

57,000

حداقل 1 کیلو
چای قلم کلکته

,392,000

حداقل 10 کیلو

,410,000

حداقل 1 کیلو
چای سیاه دارجیلینگ اسام

,509,000

حداقل 3 کیلو

,533,000

حداقل 1 کیلو
چای کله مورچه

,253,000

حداقل 10 کیلو

,265,000

حداقل 1 کیلو
چای بهاره لاهیجان

,175,000

حداقل 3 کیلو

,180,000

حداقل 1 کیلو
لوبیا قرمز

70,000

حداقل 10 کیلو

73,000

حداقل 3 کیلو
لوبیا سفید

95,000

حداقل 10 کیلو

99,000

حداقل 3 کیلو
لوبیا چیتی

77,000

حداقل 10 کیلو

80,000

حداقل 3 کیلو
لوبیا چشم بلبلی

76,000

حداقل 10 کیلو

79,000

حداقل 3 کیلو
نخود

63,000

حداقل 10 کیلو

66,000

حداقل 3 کیلو
لپه

63,000

حداقل 10 کیلو

66,000

حداقل 3 کیلو
عدس درشت

66,000

حداقل 10 کیلو

69,000

حداقل 3 کیلو
عدس ریز

68,000

حداقل 10 کیلو

71,000

حداقل 5 کیلو
ماش

64,000

حداقل 10 کیلو

67,000

حداقل 3 کیلو
سرکه بالزامیک خرما ارگانیک مانا دِیت 500 میلی لیتر

,198,000

حداقل 1 بطری
روغن زیتون 1 لیتری بدون بو ناب توکلی

,715,000

حداقل 12 بطری
روغن زیتون 600 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

,520,000

حداقل 12 بطری
روغن زیتون 500 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

,368,000

حداقل 12 بطری
روغن زیتون 250 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

,242,000

حداقل 20 بطری
روغن زیتون 3 لیتری بدون بو ناب توکلی

2,090,000

حداقل 4 بطری
روغن زیتون 1 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی

,668,000

حداقل 12 بطری
روغن زیتون 600 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

,418,000

حداقل 12 بطری
روغن زیتون 500 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

,361,000

حداقل 12 بطری
روغن زیتون 250 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

,204,000

حداقل 20 بطری
روغن زیتون 80 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

40,000

حداقل 40 بطری
روغن زیتون 3 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی

1,916,000

حداقل 4 بطری
روغن کنجد 1 لیتری بدون بو ناب توکلی

,346,000

حداقل 12 بطری
روغن کنجد ناب توکلی ۵۰۰ میلی لیتر

,173,000

حداقل 12 بطری
روغن کنجد فرابکر ۵۰۰ میلی لیتر بنه بن

,161,000

حداقل 12 عدد

,169,000

حداقل 1 عدد
روغن کنجد فرابکر ۱ لیتر بنه بن

,316,000

حداقل 9 عدد

,331,000

حداقل 1 عدد
روغن کنجد فرابکر ۱۵۰۰ میلی لیتر بنه بن

,464,000

حداقل 6 عدد

,486,000

حداقل 1 عدد
روغن حیوانی کرمانشاهی رخزادی فر 500 گرمی

,273,000

حداقل 1 قوطی
لیف حمام ضد حساسیت

88,000

حداقل 1 عدد
لیف حمام مدل پاپیون

95,000

حداقل 1 عدد
لیف حمام کنافی دو رنگ

,120,000

حداقل 1 عدد
لیف حمام کنافی کِرم

,120,000

حداقل 1 عدد
لیف حمام اسفنجی میوه ای

,125,000

حداقل 1 عدد
لیف حمام کمری کنافی باریک

,130,000

حداقل 1 عدد
لیف حمام کمری گیاهی کرم

,170,000

حداقل 1 عدد
عرق کاسنی یک لیتری

28,000

حداقل 12 بطری
عرق نعنا یک لیتری

24,500

حداقل 12 بطری
عرق رازیانه یک لیتری

23,500

حداقل 12 بطری
عرق زیره سبز یک لیتری

23,500

حداقل 12 بطری
عرق خارمریم یک لیتری

23,500

حداقل 12 بطری
عرق سنبل الطیب یک لیتری

23,800

حداقل 12 بطری
عرق بابونه یک لیتری

23,500

حداقل 12 بطری