لیست قیمت محصولات

برای خرید محصولات از طریق صفحه ثبت سفارش سریع اقدام کنید.

 به روزرسانی قیمت‌ها در تاریخ 1401/11/15

ضمانت مرجوع کالا تا 15 روز

محصول قیمت(تومان) حداقل خرید
زردچوبه قلم هندی 55,000 تــــنــــاژ
57,000 حداقل 50 کیلو
60,000 حداقل 10 کیلو
65,000 حداقل 1 کیلو
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه 62,000 حداقل 50 کیلو
64,000 حداقل 10 کیلو
75,000 حداقل 1 کیلو
پودر زردچوبه هندی 57,000 تناژ
59,000 حداقل 25 کیلو
61,500 حداقل 10 کیلو
63,500 حداقل 5 کیلو
69,500 حداقل 1 کیلو
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه 58,000 تـــنــــاژ
60,000 حداقل 25 کیلو
63,000 حداقل 10 کیلو
65,500 حداقل 5 کیلو
72,000 حداقل 1 کیلو
هل اکبر بنفش 1,050,000 حداقل 10 کیلو
1,080,000 حداقل 5 کیلو
1,100,000 حداقل 1 کیلو
هل اکبر بنفش 100 گرمی 117,000 حداقل 40 بسته
123,000 حداقل 20 بسته
129,000 حداقل 10 بسته
135,000 حداقل 1 بسته
هل سبز درشت لوکس گیاهینه 1,040,000 حداقل 10 کیلو
1,065,000 حداقل 5 کیلو
1,085,000 حداقل 1 کیلو
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز 1,150,000 حداقل 10 کیلو
1,200,000 حداقل 5 کیلو
1,250,000 حداقل 1 کیلو
هل سبز P2 885,000 حداقل 5 کیلو
895,000 حداقل 3 کیلو
910,000 حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان ریز آسیابی 160,000 حداقل 500 کیلو
163,000 حداقل 25 کیلو
169,000 حداقل 10 کیلو
175,500 حداقل 5 کیلو
185,000 حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 5 میل 167,000 حداقل 500 کیلو
170,000 حداقل 25 کیلو
175,500 حداقل 10 کیلو
179,000 حداقل 5 کیلو
188,500 حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 6 میل 174,000 حداقل 25 کیلو
177,000 حداقل 10 کیلو
186,000 حداقل 5 کیلو
188,500 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سیاه گیاهینه 170,000 حداقل 25 کیلو
174,000 حداقل 10 کیلو
181,000 حداقل 5 کیلو
189,000 حداقل 1 کیلو
دارچین چوب درجه یک 108,000 تـــنـــاژ
110,000 حداقل 25 کیلو
115,000 حداقل 10 کیلو
122,000 حداقل 5 کیلو
128,000 حداقل 1 کیلو
پودر دارچین گیاهینه 115,000 حداقل 25 کیلو
120,000 حداقل 10 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
دارچین سیگاری 315,000 حداقل 10 کیلو
325,000 حداقل 5 کیلو
335,000 حداقل 1 کیلو
سیاهدانه 85,000 تـــنـــاژ
90,000 حداقل 25 کیلو
95,000 حداقل 10 کیلو
100,000 حداقل 5 کیلو
110,000 حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی 148,000 تــنــاژ
150,000 حداقل 25 کیلو
155,000 حداقل 10 کیلو
162,000 حداقل 5 کیلو
168,000 حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی دست چین گیاهینه 165,000 حداقل 1 کیلو
پودر زنجبیل اعلا 145,000 حداقل 25 کیلو
155,000 حداقل 10 کیلو
160,000 حداقل 5 کیلو
170,000 حداقل 1 کیلو
پودر زنجبیل نیجریه 130,000 حداقل 5 کیلو
140,000 حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم هندی مخصوص آسیاب 123,000 تــنــاژ
128,000 حداقل 25 کیلو
135,000 حداقل 10 کیلو
145,000 حداقل 1 کیلو
هل شکسته لوکس گیاهینه 475,000 حداقل 5 کیلو
485,000 حداقل 3 کیلو
535,000 حداقل 1 کیلو
هل شکسته GOP 470,000 حداقل 5 کیلو
480,000 حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ فیل 435,000 حداقل 5 کیلو
455,000 حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ کاردکس 385,000 حداقل 5 کیلو
400,000 حداقل 1 کیلو
میخک درشت 420,000 حداقل 10 کیلو
440,000 حداقل 5 کیلو
450,000 حداقل 1 کیلو
جوز هندی 565,000 حداقل 10 کیلو
585,000 حداقل 3 کیلو
600,000 حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز 56,000 تناژ
58,000 حداقل 35 کیلو
62,000 حداقل 10 کیلو
74,000 حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز نیم دانه مخصوص آسیاب 50,000 حداقل 10 کیلو
53,000 حداقل 5 کیلو
59,000 حداقل 1 کیلو
پودر اویشن شیرازی 240,000 حداقل 25 کیلو
250,000 حداقل 5 کیلو
265,000 حداقل 1 کیلو
گل اویشن مخصوص آسیاب 225,000 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز هندی 100,000 تناژ
110,000 حداقل 25 کیلو
115,000 حداقل 10 کیلو
120,000 حداقل 5 کیلو
125,000 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز ایرانی 80,000 حداقل 25 کیلو
85,000 حداقل 10 کیلو
95,000 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه 160,000 حداقل 25 کیلو
170,000 حداقل 10 کیلو
185,000 حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی 60,000 تناژ
75,000 حداقل 25 کیلو
80,000 حداقل 10 کیلو
85,000 حداقل 1 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه 225,000 حداقل 10 کیلو
235,000 حداقل 5 کیلو
255,000 حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی 90,000 حداقل 10 بسته
100,000 حداقل 1 بسته
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه 115,000 حداقل 10 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
پودر پاپریکا قرمز خارجی 100,000 حداقل 25 کیلو
105,000 حداقل 10 کیلو
110,000 حداقل 5 کیلو
120,000 حداقل 1 کیلو
اسلایس پاپریکا خشک 115,000 حداقل 25 کیلو
120,000 حداقل 10 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
نمک صورتی 46,000 حداقل 25 کیلو
48,000 حداقل 10 کیلو
50,000 حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد درشت 105,000 حداقل 15 کیلو
110,000 حداقل 5 کیلو
114,000 حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی سیاه 122,000 حداقل 15 کیلو
128,000 حداقل 5 کیلو
139,000 حداقل 1 کیلو
لیمو ایرانی مخصوص آسیاب 55,000 حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد بدون هسته 98,500 حداقل 25 کیلو
105,000 حداقل 10 کیلو
115,000 حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد معمولی 38,000 حداقل 25 کیلو
42,000 حداقل 10 کیلو
55,000 حداقل 1 کیلو
پودر لیمو سیاه 38,000 حداقل 25 کیلو
42,000 حداقل 10 کیلو
55,000 حداقل 1 کیلو
پرک لیمو قهوه ای 245,000 حداقل 10 کیلو
255,000 حداقل 3 کیلو
275,000 حداقل 1 کیلو
پرک لیمو مشکی 320,000 حداقل 10 کیلو
365,000 حداقل 3 کیلو
375,000 حداقل 1 کیلو
اسلایس لیمو خشک 150,000 حداقل 10 کیلو
155,000 حداقل 5 کیلو
168,000 حداقل 1 کیلو
مغز لیمو بدون پوست 385,000 حداقل 3 کیلو
420,000 حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی داراب شیراز 344,350 تناژ
363,750 حداقل 10 کیلو
373,450 حداقل 5 کیلو
388,000 حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی لاله زار کرمان 495,000 حداقل 10 کیلو
505,000 حداقل 5 کیلو
525,000 حداقل 1 کیلو
برگ خالص گل محمدی 479,750 حداقل 5 کیلو
494,000 حداقل 3 کیلو
508,250 حداقل 1 کیلو
برگ خالص گل محمدی لوکس گیاهینه 595,000 حداقل 1 کیلو
گل محمدی باز شده 375,000 حداقل 5 کیلو
385,000 حداقل 1 کیلو
اسلایس سیر خشک 80,000 حداقل 25 کیلو
85,000 حداقل 10 کیلو
90,000 حداقل 5 کیلو
95,000 حداقل 1 کیلو
پودر سیر خارجی 55,000 حداقل 25 کیلو
58,000 حداقل 10 کیلو
65,000 حداقل 1 کیلو
پودر سیر ایرانی 90,000 حداقل 25 کیلو
95,000 حداقل 10 کیلو
105,000 حداقل 1 کیلو
پودر سماق قهوه ای 205,000 حداقل 25 کیلو
210,000 حداقل 10 کیلو
220,000 حداقل 1 کیلو
پودر سماق قرمز 170,000 حداقل 25 کیلو
175,000 حداقل 10 کیلو
188,800 حداقل 1 کیلو
سماق قهوه ای دان 135,000 حداقل 25 کیلو
140,000 حداقل 10 کیلو
155,000 حداقل 1 کیلو
اسلایس پیاز خشک 130,000 حداقل 15 کیلو
140,000 حداقل 5 کیلو
150,000 حداقل 1 کیلو
پودر پیاز 60,000 حداقل 25 کیلو
65,000 حداقل 10 کیلو
70,000 حداقل 5 کیلو
75,000 حداقل 1 کیلو
تخم شربتی ریز هندی 145,000 حداقل 25 کیلو
155,000 حداقل 5 کیلو
165,000 حداقل 1 کیلو
تخم ریحان شربتی 115,000 حداقل 25 کیلو
120,000 حداقل 10 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
خاکشیر 310,000 حداقل 25 کیلو
320,000 حداقل 10 کیلو
325,000 حداقل 5 کیلو
335,000 حداقل 1 کیلو
خاکشیر لوکس گیاهینه 410,000 حداقل 1 کیلو
بارهنگ 260,000 حداقل 25 کیلو
268,000 حداقل 10 کیلو
275,000 حداقل 5 کیلو
290,000 حداقل 1 کیلو
اسفرزه هندی 115,000 حداقل 25 کیلو
120,000 حداقل 10 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
کینوا سفید خارجی 115,000 حداقل 25 کیلو
120,000 حداقل 10 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
کینوا قرمز 165,000 حداقل 25 کیلو
175,000 حداقل 10 کیلو
185,000 حداقل 1 کیلو
کینوا سیاه 235,000 حداقل 1 کیلو
دانه چیا 170,000 حداقل 25 کیلو
178,000 حداقل 10 کیلو
185,000 حداقل 5 کیلو
195,000 حداقل 1 کیلو
زیره سبز 200,000 حداقل 25 کیلو
210,000 حداقل 10 کیلو
215,000 حداقل 5 کیلو
225,000 حداقل 1 کیلو
زیره سیاه 260,000 حداقل 25 کیلو
270,000 حداقل 10 کیلو
280,000 حداقل 3 کیلو
295,000 حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی معمولی 455,000 حداقل 25 کیلو
480,000 حداقل 3 کیلو
495,000 حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی صادراتی 655,000 حداقل 25 کیلو
680,000 حداقل 3 کیلو
695,000 حداقل 1 کیلو
ریشه جوز قلم(خسرودار) 94,000 حداقل 25 کیلو
98,000 حداقل 5 کیلو
107,500 حداقل 1 کیلو
پودر ریشه جوز(خسرودار) 95,000 حداقل 25 کیلو
99,000 حداقل 5 کیلو
115,000 حداقل 1 کیلو
خردل زرد دان 86,000 حداقل 25 کیلو
91,000 حداقل 10 کیلو
96,000 حداقل 5 کیلو
105,000 حداقل 1 کیلو
پودر خردل زرد 89,000 حداقل 25 کیلو
95,000 حداقل 10 کیلو
99,000 حداقل 5 کیلو
103,000 حداقل 1 کیلو
فلفل سفید دان 305,000 حداقل 25 کیلو
315,000 حداقل 10 کیلو
325,000 حداقل 5 کیلو
335,000 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سفید 345,000 حداقل 5 کیلو
360,000 حداقل 1 کیلو
ادویه کاری درجه یک 130,000 حداقل 25 کیلو
135,000 حداقل 10 کیلو
140,000 حداقل 5 کیلو
150,000 حداقل 1 کیلو
ادویه مرغ و ماهی 140,000 حداقل 25 کیلو
150,000 حداقل 5 کیلو
160,000 حداقل 1 کیلو
ادویه خورشتی 175,000 حداقل 25 کیلو
185,000 حداقل 5 کیلو
195,000 حداقل 1 کیلو
ادویه گراماسالا 235,000 حداقل 1 کیلو
ادویه فلافل 155,000 حداقل 25 کیلو
160,000 حداقل 10 کیلو
165,000 حداقل 5 کیلو
175,000 حداقل 1 کیلو
ادویه قورمه سبزی 170,000 حداقل 1 کیلو
ادویه اورگانو (زعتر) 255,000 حداقل 3 کیلو
265,000 حداقل 1 کیلو
پودر موسیر 195,000 حداقل 3 کیلو
215,000 حداقل 1 کیلو
پودر گوجه 171,500 حداقل 5 کیلو
177,800 حداقل 1 کیلو
وانیل خرسی 500 گرمی 69,000 حداقل 20 قوطی
75,000 حداقل 10 قوطی
90,000 حداقل 1 قوطی
پودر نارگیل خشک اندونزی 67,500 حداقل 25 کیلو
73,500 حداقل 10 کیلو
79,500 حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل خشک سریلانکا 69,000 حداقل 25 کیلو
75,000 حداقل 10 کیلو
82,500 حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب اندونزی 80,750 حداقل 25 کیلو
85,500 حداقل 10 کیلو
94,525 حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب سریلانکا 105,000 حداقل 25 کیلو
110,000 حداقل 10 کیلو
120,000 حداقل 1 کیلو
رازیانه 85,000 حداقل 25 کیلو
90,000 حداقل 10 کیلو
95,000 حداقل 5 کیلو
105,000 حداقل 1 کیلو
برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی مراجعه کنید.

قیمت ادویه برچسب‌ها

  • قیمت ادویه جات
  • قیمت ادویه
  • قیمت محصولات عطاری عمده
  • قیمت داروهای گیاهی
  • لیست گیاهان دارویی عطاری
  • لیست محصولات عطاری
  • لیست عطاری
  • لیست وسایل عطاری

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.