لیست قیمت

به روزرسانی قیمت‌ها در تاریخ شنبه, 26 خرداد 1403
ضمانت مرجوع کالا تا 15 روز
محصول قیمت (تومان) حداقل خرید
زردچوبه قلم هندی معمولی

182,000

حداقل 50 کیلو

191,000

حداقل 5 کیلو
زردچوبه قلم هندی اعلا

192,000

حداقل 50 کیلو

204,000

حداقل 5 کیلو
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه

203,000

حداقل 50 کیلو

212,000

حداقل 5 کیلو
پودر زردچوبه هندی

201,000

حداقل 20 کیلو

210,000

حداقل 5 کیلو
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه

205,000

حداقل 20 کیلو

215,000

حداقل 5 کیلو
هل اکبر بنفش یک کیلویی

2,410,000

حداقل 10 کیلو

2,430,000

حداقل 5 کیلو

2,450,000

حداقل 1 کیلو
هل سبز درشت لوکس گیاهینه

2,540,000

حداقل 10 کیلو

2,560,000

حداقل 5 کیلو

2,640,000

حداقل 1 کیلو
هل اکبر بنفش 100 گرمی

257,000

حداقل 40 بسته

270,000

حداقل 20 بسته

282,000

حداقل 5 بسته
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز

2,550,000

حداقل 10 کیلو

2,600,000

حداقل 5 کیلو

2,650,000

حداقل 1 کیلو
هل احمد بنفش یک کیلویی

2,360,000

حداقل 10 کیلو

2,380,000

حداقل 5 کیلو

2,400,000

حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان ریز آسیابی

578,000

حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 5 میل

602,000

حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 6 میل

614,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سیاه گیاهینه

602,000

حداقل 1 کیلو
دارچین چوب درجه یک

186,000

حداقل 25 کیلو

204,000

حداقل 10 کیلو

212,000

حداقل 5 کیلو

221,000

حداقل 1 کیلو
پودر دارچین گیاهینه

205,000

حداقل 20 کیلو

224,000

حداقل 10 کیلو

234,000

حداقل 5 کیلو

244,000

حداقل 1 کیلو
دارچین سیگاری

404,000

حداقل 10 کیلو

424,000

حداقل 5 کیلو

443,000

حداقل 1 کیلو
سیاهدانه سوریه

227,000

حداقل 25 کیلو

238,000

حداقل 10 کیلو

244,000

حداقل 5 کیلو

257,000

حداقل 1 کیلو
سیاهدانه هندی

229,000

حداقل 25 کیلو

240,000

حداقل 10 کیلو

246,000

حداقل 5 کیلو

260,000

حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی

333,000

حداقل 25 کیلو

342,000

حداقل 10 کیلو

349,000

حداقل 5 کیلو

368,000

حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی دست چین گیاهینه

396,000

حداقل 1 کیلو
پودر زنجبیل اعلا

320,000

حداقل 25 کیلو

336,000

حداقل 10 کیلو

351,000

حداقل 5 کیلو

381,000

حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم نیجریه مخصوص آسیاب

262,000

حداقل 25 کیلو

275,000

حداقل 10 کیلو

300,000

حداقل 1 کیلو
هل شکسته لوکس گیاهینه

1,449,000

حداقل 5 کیلو

1,477,000

حداقل 3 کیلو

1,546,000

حداقل 1 کیلو
هل شکسته GOP

1,406,000

حداقل 5 کیلو

1,502,000

حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ فیل

1,344,000

حداقل 5 کیلو

1,434,000

حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ کاردکس

1,303,000

حداقل 5 کیلو

1,392,000

حداقل 1 کیلو
میخک درشت

801,000

حداقل 10 کیلو

824,000

حداقل 5 کیلو

886,000

حداقل 1 کیلو
جوز هندی

667,000

حداقل 10 کیلو

686,000

حداقل 3 کیلو

711,000

حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز

92,000

حداقل 35 کیلو

96,000

حداقل 10 کیلو

101,000

حداقل 3 کیلو

106,000

حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز نیم دانه مخصوص آسیاب

77,000

حداقل 10 کیلو

80,000

حداقل 5 کیلو
پودر اویشن شیرازی

275,000

حداقل 15 کیلو

288,000

حداقل 5 کیلو

312,000

حداقل 1 کیلو
گل اویشن مخصوص آسیاب

250,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز هندی

252,000

حداقل 25 کیلو

264,000

حداقل 10 کیلو

276,000

حداقل 5 کیلو

288,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز ایرانی

158,000

حداقل 25 کیلو

165,000

حداقل 10 کیلو

172,000

حداقل 5 کیلو

180,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه

292,000

حداقل 25 کیلو

305,000

حداقل 10 کیلو

318,000

حداقل 5 کیلو

344,000

حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز چیلی گرانول

344,000

حداقل 10 کیلو

371,000

حداقل 1 کیلو
فلفل عنابی

205,000

حداقل 15 کیلو

214,000

حداقل 5 کیلو

234,000

حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی

176,000

حداقل 25 کیلو

184,000

حداقل 10 کیلو

200,000

حداقل 1 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه اصل

391,000

حداقل 10 کیلو

425,000

حداقل 5 کیلو

459,000

حداقل 1 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه معمولی

176,000

حداقل 1 کیلو
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه

213,000

حداقل 10 کیلو

231,000

حداقل 5 کیلو

250,000

حداقل 1 کیلو
پودر پاپریکا قرمز خارجی

200,000

حداقل 25 کیلو

218,000

حداقل 10 کیلو

238,000

حداقل 5 کیلو

256,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس پاپریکا خشک

197,000

حداقل 25 کیلو

206,000

حداقل 10 کیلو

224,000

حداقل 5 کیلو

242,000

حداقل 1 کیلو
نمک صورتی

46,000

حداقل 25 کیلو

50,000

حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد اعلا

148,000

حداقل 10 کیلو

155,000

حداقل 5 کیلو

162,000

حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد متوسط

116,000

حداقل 10 کیلو

121,000

حداقل 5 کیلو

126,000

حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد لوکس گیاهینه

319,000

حداقل 15 کیلو

334,000

حداقل 5 کیلو

348,000

حداقل 1 کیلو
لیمو ایرانی مخصوص آسیاب

74,000

حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی سیاه

121,000

حداقل 10 کیلو

126,000

حداقل 5 کیلو

138,000

حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد بدون هسته

184,000

حداقل 25 کیلو

192,000

حداقل 10 کیلو

200,000

حداقل 5 کیلو

209,000

حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد معمولی

80,000

حداقل 1 کیلو
پودر لیمو سیاه

79,000

حداقل 25 کیلو

83,000

حداقل 10 کیلو

90,000

حداقل 1 کیلو
موسیر پلاکی

319,000

حداقل 1 کیلو
مغز لیمو پرک قهوه ای

360,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس لیمو خشک

126,000

حداقل 10 کیلو

132,000

حداقل 5 کیلو

138,000

حداقل 1 کیلو
مغز لیمو توپی بدون پوست (ببری)

402,000

حداقل 3 کیلو

438,000

حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی داراب شیراز

420,000

حداقل 10 کیلو

440,000

حداقل 5 کیلو

460,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس سیر خشک

205,000

حداقل 25 کیلو

218,000

حداقل 10 کیلو

230,000

حداقل 5 کیلو

244,000

حداقل 1 کیلو
پودر سیر خارجی

116,000

حداقل 25 کیلو

125,000

حداقل 10 کیلو

136,000

حداقل 1 کیلو
پودر سیر ایرانی

173,000

حداقل 25 کیلو

182,000

حداقل 10 کیلو

198,000

حداقل 1 کیلو
پودر سماق قهوه ای

247,000

حداقل 20 کیلو

258,000

حداقل 10 کیلو

270,000

حداقل 5 کیلو

282,000

حداقل 1 کیلو
پودر سماق قرمز

257,000

حداقل 20 کیلو

270,000

حداقل 10 کیلو

282,000

حداقل 5 کیلو

294,000

حداقل 1 کیلو
سماق قهوه ای دان

208,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس پیاز خشک

187,000

حداقل 10 کیلو

196,000

حداقل 5 کیلو

204,000

حداقل 1 کیلو
پودر پیاز

143,000

حداقل 25 کیلو

150,000

حداقل 10 کیلو

156,000

حداقل 5 کیلو

162,000

حداقل 1 کیلو
تخم شربتی ریز هندی

205,000

حداقل 25 کیلو

214,000

حداقل 10 کیلو

224,000

حداقل 5 کیلو

234,000

حداقل 1 کیلو
تخم ریحان شربتی

159,000

حداقل 25 کیلو

168,000

حداقل 10 کیلو

176,000

حداقل 5 کیلو

184,000

حداقل 1 کیلو
خاکشیر

173,000

حداقل 25 کیلو

182,000

حداقل 10 کیلو

190,000

حداقل 5 کیلو

198,000

حداقل 1 کیلو
خاکشیر لوکس گیاهینه

178,000

حداقل 25 کیلو

187,000

حداقل 10 کیلو

196,000

حداقل 5 کیلو

204,000

حداقل 1 کیلو
بارهنگ

239,000

حداقل 25 کیلو

251,000

حداقل 10 کیلو

264,000

حداقل 5 کیلو

276,000

حداقل 1 کیلو
اسفرزه هندی

210,000

حداقل 25 کیلو

220,000

حداقل 10 کیلو

230,000

حداقل 5 کیلو

240,000

حداقل 1 کیلو
کینوا سفید اسپانیایی

147,000

حداقل 25 کیلو

154,000

حداقل 10 کیلو

161,000

حداقل 5 کیلو

175,000

حداقل 1 کیلو
کینوا قرمز

207,000

حداقل 1 کیلو
کینوا سیاه

221,000

حداقل 1 کیلو
دانه چیا پاراگوئه

189,000

حداقل 25 کیلو

198,000

حداقل 10 کیلو

207,000

حداقل 5 کیلو

216,000

حداقل 1 کیلو
دانه چیا هندی

160,000

حداقل 25 کیلو

164,000

حداقل 10 کیلو

178,000

حداقل 5 کیلو

186,000

حداقل 1 کیلو
زیره سبز

355,000

حداقل 25 کیلو

369,000

حداقل 10 کیلو

386,000

حداقل 5 کیلو

407,000

حداقل 1 کیلو
پودر زیره سبز

424,000

حداقل 10 کیلو

462,000

حداقل 1 کیلو
زیره سیاه

510,000

حداقل 25 کیلو

530,000

حداقل 10 کیلو

554,000

حداقل 3 کیلو

584,000

حداقل 1 کیلو
پودر زیره سیاه

600,000

حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی معمولی

525,000

حداقل 10 کیلو

550,000

حداقل 3 کیلو

575,000

حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی صادراتی

719,000

حداقل 10 کیلو

754,000

حداقل 3 کیلو

788,000

حداقل 1 کیلو
ریشه جوز قلم(خسرودار)

181,000

حداقل 1 کیلو
پودر ریشه جوز(خسرودار)

194,000

حداقل 1 کیلو
خردل زرد دان

142,000

حداقل 25 کیلو

148,000

حداقل 10 کیلو

155,000

حداقل 5 کیلو

162,000

حداقل 1 کیلو
پودر خردل زرد

155,000

حداقل 1 کیلو
فلفل سفید دان

909,000

حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سفید

960,000

حداقل 1 کیلو
ادویه کاری درجه یک

230,000

حداقل 25 کیلو

241,000

حداقل 10 کیلو

254,000

حداقل 5 کیلو

269,000

حداقل 1 کیلو
ادویه کاری گرانول درشت

500,000

حداقل 1 کیلو
ادویه مرغ و ماهی

362,000

حداقل 1 کیلو
ادویه خورشتی

336,000

حداقل 10 کیلو

351,000

حداقل 5 کیلو

366,000

حداقل 1 کیلو
ادویه فلافل

410,000

حداقل 1 کیلو
ادویه قورمه سبزی

348,000

حداقل 1 کیلو
ادویه اورگانو (زعتر)

319,000

حداقل 1 کیلو
ادویه کشمیری

431,000

حداقل 1 کیلو
پودر موسیر

324,000

حداقل 1 کیلو
پودر گوجه

270,000

حداقل 1 کیلو
وانیل خرسی 500 گرمی

102,000

حداقل 5 قوطی

110,000

حداقل 1 قوطی
پودر نارگیل خشک اندونزی

110,000

حداقل 25 کیلو

116,000

حداقل 10 کیلو

126,000

حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل خشک سریلانکا

121,000

حداقل 25 کیلو

126,000

حداقل 10 کیلو

138,000

حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب اندونزی

163,000

حداقل 25 کیلو

170,000

حداقل 10 کیلو

186,000

حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب سریلانکا

164,000

حداقل 25 کیلو

172,000

حداقل 10 کیلو

187,000

حداقل 1 کیلو
پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9)

588,000

حداقل 25 کیلو

616,000

حداقل 10 کیلو

627,000

حداقل 5 کیلو

661,000

حداقل 1 کیلو
ارد نخودچی

74,000

حداقل 5 کیلو

80,000

حداقل 1 کیلو
نشاسته ذرت

32,000

حداقل 25 کیلو
نشاسته گل

42,000

حداقل 1 کیلو
پودر نشاسته گندم

38,000

حداقل 1 کیلو
بیکینگ پودر

104,000

حداقل 5 کیلو

109,000

حداقل 1 کیلو
پودر ژلاتین

368,000

حداقل 25 کیلو

385,000

حداقل 10 کیلو

402,000

حداقل 3 کیلو

420,000

حداقل 1 کیلو
رازیانه

194,000

حداقل 25 کیلو

204,000

حداقل 10 کیلو

213,000

حداقل 5 کیلو

222,000

حداقل 1 کیلو
گلپر درشت

110,000

حداقل 25 کیلو

116,000

حداقل 10 کیلو

121,000

حداقل 5 کیلو

126,000

حداقل 1 کیلو
پودر گلپر

131,000

حداقل 5 کیلو

142,000

حداقل 1 کیلو
بادیان ستاره ای

690,000

حداقل 3 کیلو

750,000

حداقل 1 کیلو
پودر انبه اعلاء (ادویه انبه)

131,000

حداقل 10 کیلو

138,000

حداقل 5 کیلو

150,000

حداقل 1 کیلو
پودر انبه معمولی (ادویه انبه)

82,000

حداقل 10 کیلو

86,000

حداقل 5 کیلو

94,000

حداقل 1 کیلو
نمک دریا دو کیلویی

15,000

حداقل 10 بسته
ادویه پلویی

450,000

حداقل 1 کیلو
ادویه جوجه کباب

450,000

حداقل 1 کیلو
ادویه گراماسالا

494,000

حداقل 1 کیلو
ادویه ترشی

231,000

حداقل 1 کیلو
ادویه سوسیس و کالباس

581,000

حداقل 1 کیلو
ادویه تندوری

438,000

حداقل 1 کیلو
ادویه همبرگر

444,000

حداقل 1 کیلو
ادویه کچاپ

425,000

حداقل 1 کیلو
ادویه پیتزا و لازانیا

456,000

حداقل 1 کیلو
ادویه گوشت

444,000

حداقل 1 کیلو
ادویه ماکارونی

438,000

حداقل 1 کیلو
تخم کتان قرمز (بزرک)

75,000

حداقل 25 کیلو

78,000

حداقل 10 کیلو

82,000

حداقل 5 کیلو

89,000

حداقل 1 کیلو
زنیان

100,000

حداقل 25 کیلو

109,000

حداقل 5 کیلو

114,000

حداقل 1 کیلو
تخم کتان سفید

169,000

حداقل 1 کیلو
اسپند سرت شده (اسفند)

55,000

حداقل 45 کیلو

60,000

حداقل 15 کیلو

65,000

حداقل 1 کیلو
اسپند نخودی (اسفند)

35,000

حداقل 1 کیلو
اسپند رنگی (اسفند)

20,000

حداقل 1 کیلو
کندر خوراکی

697,000

حداقل 25 کیلو

724,000

حداقل 5 کیلو

750,000

حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه درشت

380,000

حداقل 25 کیلو

396,000

حداقل 5 کیلو

412,000

حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه ریز

440,000

حداقل 25 کیلو

460,000

حداقل 5 کیلو

480,000

حداقل 1 کیلو
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی

935,000

حداقل 3 بسته

978,000

حداقل 1 بسته
جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی

1,210,000

حداقل 3 بسته

1,265,000

حداقل 1 بسته
قهوه سبز دان خام

341,000

حداقل 25 کیلو

358,000

حداقل 5 کیلو

390,000

حداقل 1 کیلو
سنبل الطیب

1,045,000

حداقل 5 کیلو

1,140,000

حداقل 3 کیلو

1,188,000

حداقل 1 کیلو
گل گاوزبان اعلا قزوینی 500 گرمی

935,000

حداقل 3 بسته

1,020,000

حداقل 1 بسته
گل گاوزبان شمالی 500 گرمی

770,000

حداقل 3 بسته

840,000

حداقل 1 بسته
چای به

127,000

حداقل 25 کیلو

133,000

حداقل 5 کیلو

139,000

حداقل 1 کیلو
چای سیب

127,000

حداقل 25 کیلو

133,000

حداقل 5 کیلو

139,000

حداقل 1 کیلو
برگ بو

351,000

حداقل 1 کیلو
اسطوخودوس

614,000

حداقل 10 کیلو

644,000

حداقل 3 کیلو

673,000

حداقل 1 کیلو
چای کوهی

300,000

حداقل 1 کیلو
بهارنارنج شیراز

200,000

حداقل 10 کیلو

209,000

حداقل 3 کیلو

218,000

حداقل 1 کیلو
چای ترش ایرانی

330,000

حداقل 3 کیلو

360,000

حداقل 1 کیلو
گل پنیرک

350,000

حداقل 1 کیلو
چای سبز ایرانی

116,000

حداقل 10 کیلو

121,000

حداقل 5 کیلو

132,000

حداقل 1 کیلو
چای سبز چینی

308,000

حداقل 10 کیلو

322,000

حداقل 5 کیلو

350,000

حداقل 1 کیلو
چای سبز پوئر (فشرده)

228,000

حداقل 10 کیلو

242,000

حداقل 5 کیلو

257,000

حداقل 1 کیلو
چای ماسالا

163,000

حداقل 25 کیلو

170,000

حداقل 10 کیلو

178,000

حداقل 5 کیلو

194,000

حداقل 1 کیلو
به لیمو

294,000

حداقل 1 کیلو
چای سفید سوزنی 500 گرمی

1,230,000

حداقل 1 بسته
صمغ عربی

299,000

حداقل 25 کیلو

314,000

حداقل 10 کیلو

328,000

حداقل 3 کیلو

342,000

حداقل 1 کیلو
صمغ فارسی(زدو)

231,000

حداقل 25 کیلو

242,000

حداقل 10 کیلو

252,000

حداقل 5 کیلو

262,000

حداقل 1 کیلو
جوهر لیمو (اسید سیتریک)

68,000

حداقل 25 کیلو

72,000

حداقل 10 کیلو

75,000

حداقل 5 کیلو

78,000

حداقل 1 کیلو
جوش شیرین

19,000

حداقل 25 کیلو
کنجد سفید هندی

156,000

حداقل 25 کیلو

162,000

حداقل 10 کیلو

168,000

حداقل 5 کیلو

177,000

حداقل 1 کیلو
کنجد سفید ایرانی چرب

143,000

حداقل 25 کیلو

151,000

حداقل 10 کیلو

159,000

حداقل 5 کیلو

169,000

حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای

140,000

حداقل 25 کیلو

148,000

حداقل 10 کیلو

155,000

حداقل 5 کیلو

162,000

حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای خام

140,000

حداقل 10 کیلو

148,000

حداقل 5 کیلو
کنجد مشکی

140,000

حداقل 25 کیلو

148,000

حداقل 10 کیلو

155,000

حداقل 5 کیلو

162,000

حداقل 1 کیلو
کنجد بوداده قرمز

170,000

حداقل 1 کیلو
پودر سنجد

138,000

حداقل 1 کیلو
عناب درشت لوکس گیاهینه

95,000

حداقل 1 کیلو
پودر (گرد) غوره

297,000

حداقل 1 کیلو
خلال بادام زمینی

201,000

حداقل 5 کیلو

210,000

حداقل 1 کیلو
خلال بادام درختی

604,000

حداقل 3 کیلو

632,000

حداقل 1 کیلو
خلال پسته 500 گرمی

891,000

حداقل 3 بسته

930,000

حداقل 1 بسته
کشمش پلویی

194,000

حداقل 10 کیلو

203,000

حداقل 5 کیلو

221,000

حداقل 1 کیلو
کشمش سبز

176,000

حداقل 10 کیلو

185,000

حداقل 5 کیلو

202,000

حداقل 1 کیلو
زرشک پفکی

189,000

حداقل 10 کیلو

198,000

حداقل 5 کیلو

207,000

حداقل 1 کیلو
شکر تیغال 500 گرمی

900,000

حداقل 1 بسته
ترنجبین

1,870,000

حداقل 3 کیلو

1,955,000

حداقل 1 کیلو
تخم شوید هندی

214,000

حداقل 1 کیلو
نعنا خشک

288,000

حداقل 1 کیلو
نعنا فلفلی

300,000

حداقل 1 کیلو
شوید خشک

300,000

حداقل 1 کیلو
ترخون خشک

202,000

حداقل 1 کیلو
گشنیز خشک

125,000

حداقل 1 کیلو
برگ استویا خشک

324,000

حداقل 1 کیلو
مرزه خشک

188,000

حداقل 1 کیلو
جعفری خشک

155,000

حداقل 1 کیلو
پودر شوید

115,000

حداقل 1 کیلو
شوید شسته شده لوکس گیاهینه

660,000

حداقل 1 کیلو
مویز بدون هسته

308,000

حداقل 10 کیلو

336,000

حداقل 1 کیلو
اسلایس گوجه خشک

250,000

حداقل 1 کیلو
جو دوسر پرک

66,000

حداقل 10 کیلو

72,000

حداقل 1 کیلو
شاهدانه خام

182,000

حداقل 1 کیلو
شنبلیله خشک شسته شده

635,000

حداقل 1 کیلو
مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی

500,000

حداقل 4 بسته

550,000

حداقل 1 بسته
پودر جوز هندی

770,000

حداقل 3 کیلو

805,000

حداقل 1 کیلو
برگ گزنه

81,000

حداقل 1 کیلو
برگ کاسنی

125,000

حداقل 1 کیلو
پونه خشک

84,000

حداقل 5 کیلو

91,000

حداقل 1 کیلو
کتیرا صدفی

5,000

حداقل 100 گرم
گلرنگ

702,000

حداقل 3 کیلو

728,000

حداقل 1 کیلو
ریشه کندش سوریه

7,000

حداقل 25 گرم
رزماری خشک

220,000

حداقل 5 کیلو

240,000

حداقل 1 کیلو
خولنجان

660,000

حداقل 3 کیلو

720,000

حداقل 1 کیلو
پودر هل سبز

1,312,000

حداقل 1 کیلو
پودر تخم گشنیز

112,000

حداقل 1 کیلو
پوست هل سبز مخصوص اسیاب

402,000

حداقل 5 کیلو

438,000

حداقل 1 کیلو
هل سفید

1,330,000

حداقل 1 کیلو
چوب میخک مخصوص آسیاب

345,000

حداقل 5 کیلو

375,000

حداقل 1 کیلو
پودر میخک

825,000

حداقل 1 کیلو
بهار فلفل (ال اسپایس)

1,062,000

حداقل 1 کیلو
فوفل

312,000

حداقل 1 کیلو
سقز فراوری شده

735,000

حداقل 10 کیلو

770,000

حداقل 3 کیلو

805,000

حداقل 1 کیلو
هلیله سیاه

264,000

حداقل 5 کیلو

288,000

حداقل 1 کیلو
هل باد

1,020,000

حداقل 1 کیلو
اویشن کوهی

185,000

حداقل 5 کیلو

195,000

حداقل 1 کیلو
کاکوتی

195,000

حداقل 1 کیلو
برگ سنا

84,000

حداقل 1 کیلو
خرنوب ترکیه

425,000

حداقل 1 کیلو
قرص کمر

150,000

حداقل 1 کیلو
شیرخشت بسته بندی شده

28,000

حداقل 1 بسته
چوب مسواک

17,000

حداقل 5 عدد
دارفلفل (فلفل بلند)

754,000

حداقل 1 کیلو
بابونه گل شیرازی

380,000

حداقل 3 کیلو

412,000

حداقل 1 کیلو
پودر بابونه شیرازی

175,000

حداقل 1 کیلو
گل ختمی سفید

150,000

حداقل 3 کیلو

162,000

حداقل 1 کیلو
گل ختمی بنفش

138,000

حداقل 1 کیلو
شاتره خشک

91,000

حداقل 1 کیلو
زرشک سیاه هسته دار

156,000

حداقل 1 کیلو
گل همیشه بهار

216,000

حداقل 1 کیلو
ریشه شیرین بیان

222,000

حداقل 1 کیلو
پودر ریشه شیرین بیان

238,000

حداقل 1 کیلو
سورنجان (سولنجان)

420,000

حداقل 1 کیلو
گل بنفشه 500 گرمی

1,500,000

حداقل 1 بسته
پودر حنا فله ای

69,000

حداقل 1 کیلو
حنا 750 گرمی (چارکی)

56,000

حداقل 1 بسته
حنا 500 گرمی

42,000

حداقل 1 بسته
وسمه (رنگ حنا)

88,000

حداقل 1 کیلو
پودر گرده نخل اصل

3,000

حداقل 250 گرم
قدامه شیرازی (قدومه)

363,000

حداقل 3 کیلو

380,000

حداقل 1 کیلو
پودر سدر

82,000

حداقل 1 کیلو
بادرنجبویه (ملیس)

286,000

حداقل 1 کیلو
پرسیاوشان خشک

539,000

حداقل 1 کیلو
گلنار فارسی

840,000

حداقل 1 کیلو
سه پستان ریز

70,000

حداقل 5 کیلو

80,000

حداقل 1 کیلو
هلیله زرد

125,000

حداقل 1 کیلو
مرزنجوش یزدی

265,000

حداقل 1 کیلو
زرین گیاه کوهی

485,000

حداقل 1 کیلو
تخم شنبلیله هندی

90,000

حداقل 25 کیلو

95,000

حداقل 10 کیلو

99,000

حداقل 5 کیلو

103,000

حداقل 1 کیلو
علف لیمو (لمون گرس)

432,000

حداقل 1 کیلو
چهارتخم

242,000

حداقل 5 کیلو

253,000

حداقل 1 کیلو
تخم خرفه

163,000

حداقل 25 کیلو

170,000

حداقل 5 کیلو

186,000

حداقل 1 کیلو
بذر انیسون (بادیان رومی)

400,000

حداقل 1 کیلو
بذر بالنگو

564,000

حداقل 3 کیلو

588,000

حداقل 1 کیلو
تخم کرفس

180,000

حداقل 5 کیلو

195,000

حداقل 1 کیلو
تخم تره

462,000

حداقل 1 کیلو
انجدان رومی (بذر انغوزه)

350,000

حداقل 1 کیلو
به دانه 500 گرمی

612,000

حداقل 1 بسته
تخم کاهو

216,000

حداقل 1 کیلو
خارمریم

234,000

حداقل 1 کیلو
تخم کاسنی

248,000

حداقل 1 کیلو
تخم مرو

364,000

حداقل 1 کیلو
تخم ریحان بنفش

338,000

حداقل 1 کیلو
تخم فرنجمشک 500 گرمی

1,500,000

حداقل 1 بسته
تخم شاهی

85,000

حداقل 1 کیلو
دانه کرچک (بیدانجیل)

114,000

حداقل 1 کیلو
ارزن

42,000

حداقل 1 کیلو
تخم جعفری

230,000

حداقل 1 کیلو
تخم هویج

364,000

حداقل 1 کیلو
تخم شبدر

115,000

حداقل 1 کیلو
تخم پیاز

185,000

حداقل 1 کیلو
تخم یونجه

195,000

حداقل 1 کیلو
تخم اسفناج

123,000

حداقل 1 کیلو
تخم شلغم

231,000

حداقل 1 کیلو
افتیمون

105,000

حداقل 1 کیلو
ارد نخود خام

91,000

حداقل 1 کیلو
نارگیل کاسه (قاب)

143,000

حداقل 50 کیلو

150,000

حداقل 5 کیلو

156,000

حداقل 1 کیلو
جو دوسر بدون پوست

60,000

حداقل 1 کیلو
زاج سفید

17,000

حداقل 25 کیلو
ثعلب بستنی

188,000

حداقل 1 کیلو
گندم پوست کنده

53,000

حداقل 10 کیلو
بلغور گندم

38,000

حداقل 10 کیلو
جو پوست کنده

29,000

حداقل 10 کیلو
بلغور جو

29,000

حداقل 10 کیلو
تخمه افتابگردان دور سفید شور

148,000

حداقل 10 کیلو

155,000

حداقل 5 کیلو

162,000

حداقل 1 کیلو
تخم کدو گوشتی شور

275,000

حداقل 3 کیلو

300,000

حداقل 1 کیلو
برنج قهوه‌ای

90,000

حداقل 40 کیلو

95,000

حداقل 10 کیلو

100,000

حداقل 5 کیلو

110,000

حداقل 1 کیلو
شکر قهوه ای

58,000

حداقل 50 کیلو

61,000

حداقل 10 کیلو

63,000

حداقل 5 کیلو
قند شکسته

41,000

حداقل 15 کیلو

45,200

حداقل 5 کیلو
صابون زیتون سرکف رودبار ناب توکلی

105,000

حداقل 5 بسته

115,000

حداقل 1 بسته
صابون سنتی رودبار ناب توکلی

95,000

حداقل 5 بسته

105,000

حداقل 1 بسته
روغن سیاهدانه 40 سی سی نیکوان

62,000

حداقل 6 عدد
روغن سیاهدانه نیم لیتری

432,000

حداقل 1 بطری
روغن بادام تلخ 40 سی سی نیکوان

61,000

حداقل 6 عدد
روغن بادام تلخ نیم لیتری

388,000

حداقل 1 بطری
روغن بادام شیرین 40 سی سی نیکوان

84,000

حداقل 6 عدد
روغن بادام شیرین نیم لیتری

581,000

حداقل 1 بطری
روغن نارگیل 40 سی سی نیکوان

32,000

حداقل 6 عدد
روغن نارگیل نیم لیتری

230,000

حداقل 1 بطری
روغن کندش اصل 40 سی سی

205,000

حداقل 1 عدد
روغن کرچک 40 سی سی نیکوان

27,000

حداقل 6 عدد
روغن کرچک نیم لیتری

155,000

حداقل 1 بطری
روغن خراطین 40 سی سی نیکوان

72,000

حداقل 6 عدد
روغن خراطین نیم لیتری

531,000

حداقل 1 بطری
روغن رزماری 40 سی سی نیکوان

28,000

حداقل 6 عدد
نبات چوبی زعفرانی

88,000

حداقل 10 کیلو

92,000

حداقل 5 کیلو
نبات تخت زعفرانی

82,000

حداقل 10 کیلو

86,000

حداقل 5 کیلو
نبات تخت سفید یک کیلویی

62,000

حداقل 5 کیلو

65,000

حداقل 1 کیلو
خرده نبات زعفرانی

61,000

حداقل 20 کیلو

63,000

حداقل 5 کیلو
نبات شاخه ای زعفرانی 900 گرم

96,000

حداقل 10 بسته

100,000

حداقل 5 بسته

105,000

حداقل 1 بسته
هل سبز یک مثقالی

18,000

حداقل 50 عدد

20,000

حداقل 10 عدد
هل سبز دو مثقالی

33,000

حداقل 50 عدد

36,000

حداقل 10 عدد
زعفران یک مثقال عباس زاده

580,000

حداقل 25 عدد

597,000

حداقل 5 عدد

631,000

حداقل 1 عدد
زعفران نیم مثقال عباس زاده

292,000

حداقل 25 عدد

300,000

حداقل 5 عدد

317,000

حداقل 1 عدد
زعفران دو گرم عباس زاده

253,000

حداقل 25 عدد

261,000

حداقل 5 عدد

276,000

حداقل 1 عدد
زعفران یک گرم عباس زاده

130,000

حداقل 25 عدد

134,000

حداقل 10 عدد

141,000

حداقل 1 عدد
زعفران نیم گرم عباس زاده

67,000

حداقل 25 عدد

69,000

حداقل 10 عدد

72,000

حداقل 1 عدد
زعفران یک مثقال بهرامن

667,000

حداقل 25 عدد

698,000

حداقل 10 عدد

730,000

حداقل 1 عدد