ثبت سفارش سریع

به روزرسانی قیمت‌ها در تاریخ پنج‌شنبه, 06 اردیبهشت 1403
زردچوبه قلم هندی معمولی
زردچوبه قلم هندی معمولی
191,000 تومان حداقل 50 کیلو
201,000 تومان حداقل 5 کیلو
زردچوبه قلم هندی اعلا
زردچوبه قلم هندی اعلا
200,000 تومان حداقل 50 کیلو
211,000 تومان حداقل 5 کیلو
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه
210,000 تومان حداقل 50 کیلو
220,000 تومان حداقل 5 کیلو
پودر زردچوبه هندی
پودر زردچوبه هندی
208,000 تومان حداقل 30 کیلو
218,000 تومان حداقل 5 کیلو
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه
210,000 تومان حداقل 30 کیلو
220,000 تومان حداقل 5 کیلو
هل اکبر بنفش یک کیلویی
هل اکبر بنفش یک کیلویی
2,050,000 تومان حداقل 10 کیلو
2,070,000 تومان حداقل 5 کیلو
2,090,000 تومان حداقل 1 کیلو
هل سبز درشت لوکس گیاهینه
هل سبز درشت لوکس گیاهینه
2,200,000 تومان حداقل 10 کیلو
2,250,000 تومان حداقل 5 کیلو
2,275,000 تومان حداقل 1 کیلو
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز
2,250,000 تومان حداقل 10 کیلو
2,275,000 تومان حداقل 5 کیلو
2,300,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان ریز آسیابی
فلفل سیاه دان ریز آسیابی
354,000 تومان حداقل 25 کیلو
364,000 تومان حداقل 10 کیلو
381,000 تومان حداقل 5 کیلو
401,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 5 میل
فلفل سیاه دان 5 میل
359,000 تومان حداقل 25 کیلو
376,000 تومان حداقل 10 کیلو
386,000 تومان حداقل 5 کیلو
407,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 6 میل
فلفل سیاه دان 6 میل
364,000 تومان حداقل 25 کیلو
382,000 تومان حداقل 10 کیلو
392,000 تومان حداقل 5 کیلو
413,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سیاه گیاهینه
پودر فلفل سیاه گیاهینه
378,000 تومان حداقل 30 کیلو
389,000 تومان حداقل 10 کیلو
403,000 تومان حداقل 5 کیلو
425,000 تومان حداقل 1 کیلو
دارچین چوب درجه یک
دارچین چوب درجه یک
205,000 تومان حداقل 25 کیلو
224,000 تومان حداقل 10 کیلو
234,000 تومان حداقل 5 کیلو
244,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر دارچین گیاهینه
پودر دارچین گیاهینه
220,000 تومان حداقل 30 کیلو
242,000 تومان حداقل 10 کیلو
252,000 تومان حداقل 5 کیلو
262,000 تومان حداقل 1 کیلو
دارچین سیگاری
دارچین سیگاری
436,000 تومان حداقل 10 کیلو
456,000 تومان حداقل 5 کیلو
477,000 تومان حداقل 1 کیلو
سیاهدانه سوریه
سیاهدانه سوریه
239,000 تومان حداقل 25 کیلو
251,000 تومان حداقل 10 کیلو
258,000 تومان حداقل 5 کیلو
271,000 تومان حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی
زنجبیل قلم چینی
328,000 تومان حداقل 25 کیلو
337,000 تومان حداقل 10 کیلو
343,000 تومان حداقل 5 کیلو
362,000 تومان حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی دست چین گیاهینه
زنجبیل قلم چینی دست چین گیاهینه
396,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر زنجبیل اعلا
پودر زنجبیل اعلا
320,000 تومان حداقل 25 کیلو
336,000 تومان حداقل 10 کیلو
351,000 تومان حداقل 5 کیلو
381,000 تومان حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم نیجریه مخصوص آسیاب
زنجبیل قلم نیجریه مخصوص آسیاب
210,000 تومان حداقل 25 کیلو
220,000 تومان حداقل 10 کیلو
240,000 تومان حداقل 1 کیلو
هل شکسته لوکس گیاهینه
هل شکسته لوکس گیاهینه
1,186,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,209,000 تومان حداقل 3 کیلو
1,266,000 تومان حداقل 1 کیلو
هل شکسته GOP
هل شکسته GOP
1,165,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,254,000 تومان حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ فیل
هل شکسته MYQ فیل
1,029,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,098,000 تومان حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ کاردکس
هل شکسته MYQ کاردکس
998,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,064,000 تومان حداقل 1 کیلو
میخک درشت
میخک درشت
814,000 تومان حداقل 10 کیلو
829,000 تومان حداقل 5 کیلو
891,000 تومان حداقل 1 کیلو
جوز هندی
جوز هندی
730,000 تومان حداقل 10 کیلو
764,000 تومان حداقل 3 کیلو
799,000 تومان حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز
تخم گشنیز
92,000 تومان حداقل 35 کیلو
96,000 تومان حداقل 10 کیلو
101,000 تومان حداقل 3 کیلو
106,000 تومان حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز نیم دانه مخصوص آسیاب
تخم گشنیز نیم دانه مخصوص آسیاب
77,000 تومان حداقل 10 کیلو
80,000 تومان حداقل 5 کیلو
پودر اویشن شیرازی
پودر اویشن شیرازی
253,000 تومان حداقل 15 کیلو
264,000 تومان حداقل 5 کیلو
288,000 تومان حداقل 1 کیلو
گل اویشن مخصوص آسیاب
گل اویشن مخصوص آسیاب
250,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز هندی
پودر فلفل قرمز هندی
252,000 تومان حداقل 25 کیلو
264,000 تومان حداقل 10 کیلو
276,000 تومان حداقل 5 کیلو
288,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز ایرانی
پودر فلفل قرمز ایرانی
163,000 تومان حداقل 25 کیلو
170,000 تومان حداقل 10 کیلو
178,000 تومان حداقل 5 کیلو
186,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه
286,000 تومان حداقل 25 کیلو
299,000 تومان حداقل 10 کیلو
312,000 تومان حداقل 5 کیلو
338,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز چیلی گرانول
فلفل قرمز چیلی گرانول
344,000 تومان حداقل 10 کیلو
371,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی
170,000 تومان حداقل 25 کیلو
178,000 تومان حداقل 10 کیلو
194,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه اصل
فلفل پول بیبر ترکیه اصل
391,000 تومان حداقل 10 کیلو
425,000 تومان حداقل 5 کیلو
459,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه معمولی
فلفل پول بیبر ترکیه معمولی
176,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه
213,000 تومان حداقل 10 کیلو
231,000 تومان حداقل 5 کیلو
250,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر پاپریکا قرمز خارجی
پودر پاپریکا قرمز خارجی
194,000 تومان حداقل 25 کیلو
213,000 تومان حداقل 10 کیلو
231,000 تومان حداقل 5 کیلو
250,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسلایس پاپریکا خشک
اسلایس پاپریکا خشک
197,000 تومان حداقل 25 کیلو
206,000 تومان حداقل 10 کیلو
224,000 تومان حداقل 5 کیلو
242,000 تومان حداقل 1 کیلو
نمک صورتی
نمک صورتی
46,000 تومان حداقل 25 کیلو
50,000 تومان حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد اعلا
لیمو عمانی زرد اعلا
154,000 تومان حداقل 10 کیلو
161,000 تومان حداقل 5 کیلو
168,000 تومان حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد متوسط
لیمو عمانی زرد متوسط
116,000 تومان حداقل 10 کیلو
121,000 تومان حداقل 5 کیلو
126,000 تومان حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی سیاه
لیمو عمانی سیاه
121,000 تومان حداقل 10 کیلو
126,000 تومان حداقل 5 کیلو
138,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد بدون هسته
پودر لیمو زرد بدون هسته
184,000 تومان حداقل 25 کیلو
192,000 تومان حداقل 10 کیلو
200,000 تومان حداقل 5 کیلو
209,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد معمولی
پودر لیمو زرد معمولی
80,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر لیمو سیاه
پودر لیمو سیاه
79,000 تومان حداقل 25 کیلو
83,000 تومان حداقل 10 کیلو
90,000 تومان حداقل 1 کیلو
مغز لیمو پرک قهوه ای
مغز لیمو پرک قهوه ای
360,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسلایس لیمو خشک
اسلایس لیمو خشک
126,000 تومان حداقل 10 کیلو
144,000 تومان حداقل 5 کیلو
155,000 تومان حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی داراب شیراز
غنچه گل محمدی داراب شیراز
420,000 تومان حداقل 10 کیلو
440,000 تومان حداقل 5 کیلو
460,000 تومان حداقل 1 کیلو

لطفا برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی بروید

عطاری یکی از مشاغلی است که رابطه مستقیم با زندگی و سلامت انسان‌ها دارد. تقاضای محصولات عطاری روز به روز در بازار در حال افزایش بوده و افراد زیادی به استفاده از طب سنتی و روش‌های گیاهی برای درمان و پیشگیری از بیماری‌های مختلف جذب شده‌اند.

فروشگاه گیاهینه یکی از بهترین و معتبرترین فروشگاه‌های فروش محصولات عطاری عمده در ایران است که با تهیه محصول باکیفیت، بسته بندی مناسب و ارسال سریع محصولات، تلاش می‌کند محصولی درجه یک و خدمات عالی را به مشتریان ارائه دهد.

قیمت‌های رقابتی و مناسب گیاهینه و همچنین طرح‌های تخفیفی فصلی و ماهانه یکی از  مزیت‌های خرید از وبسایت ما می‌باشد. همچنین شرایط مخصوصی که برای ضمانت بازگشت کالا قرار داده‌ایم به شما کمک می‌کند تا با خیال راحت‌تری خریدهای خود را انجام دهیدو

خرید ادویه

با اعتماد شما به خدمات ما، ما می‌توانیم منابعی از بهترین و باکیفیت‌ترین محصولات گیاهی و عطاری را برای شما آماده کنیم.

محصولات گیاهی ما باعث می‌شود تا دستگاه گوارش بهتر کار کند، استرس و اضطراب کمتر شود و ... . علاوه بر این استفاده صحیح از ادویه های باکیفیت گیاهینه نیز می‌تواند طعم و عطری خوب به غذا ببخشد و آنها را جذاب‌تر کند.

خرید زردچوبه به صورت عمده

به طور کلی، استفاده از محصولات باکیفیت در هر زمینه‌ای در زندگی روزانه می‌تواند باعث سلامتی بیشتر و لذت از زندگی شود و نهایتا در احساسات و روحیه ما تغییر مثبتی را ایجاد کند.

سفارش محصولات عطاری به صورت عمده

برای سفارش محصولات عطاری مورد نیاز خود به صورت عمده یا کیلویی می‌توانید از طریق وبسایت ما اقدام کنید. در حقیقت ما این امکان را برای شما به وجود آورده‌ایم که حداقل یک کیلو و حداکثر هر مقدار از هر محصولی را که نیاز داشتید، بتوانید سفارش دهید.

همچنین ضمانت بازگشت کالا تا 15 روز به شما این امکان را می‌دهد تا در صورتیکه از محصول خریداری شده رضایت نداشتید، آن را به فروشگاه برگردانید و هزینه خود را دریافت کنید.

نکاتی که برای سفارش باید بدانید!

در این قسمت به نکات مهمی که باید برای سفارش محصولات عطاری خصوصا خرید ادویه رعایت کنید، می‌پردازیم:

1. خرید ادویه تازه

تازه بودن ادویه در طعم و عطر آن تأثیر بسزایی دارد. به خصوص در ادویه‌هایی که پودر شده‌اند، عطر آن‌ها سریع‌تر از بین می‌رود. از این رو باید در فصل برداشت ادویه به صورت تازه و اصل آن را از مرکز فروش ادویه خریداری کنید تا از طعم و عطر آن نهایت بهره را ببرید.

2. رنگ و بوی ادویه

اگر مهارت بالایی در شناخت ادویه‌ها داشته باشید، با دیدن رنگ آن‌ها هم می‌توان نوع با کیفیت را تشخیص داد. بوی هر ادویه نیز مشخص است و هر چه ادویه کیفیت بهتری داشته و تازه‌تر باشد، عطر و رنگ بهتری هم خواهد داشت.

3. بسته بندی مناسب

محصولاتی که می‌خواهید برای مدتی طولانی از آن استفاده کنید، باید بسته بندی مناسبی داشته باشد. داشتن محصولات عطاری با بسته بندی مناسب از نفوذ رطوبت و گرد و غبار به درون محصول جلوگیری می‌کند. بدین صورت کیفیت آن به مرور زمان از بین نمی‌رود.

قیمت لیمو عمانی

 4. محصول یک دست و تمیز

اگر محصولاتی گیاهی که استفاده می‌کنید، حاوی قسمت‌های دیگر گیاه مادر باشند یا مواد دیگری به آن مخلوط شده باشند، کیفیت آن پایین می‌آید. در کل محصولات عطاری خصوصا ادویه باید یک دست و تمیز باشد.

خرید پودر نارگیل 

حال که نکات مهم در خرید و فروش محصولات عطاری را می‌دانید، باید برای خرید بهترین محصول، مرکز فروش معتبری را انتخاب کنید.

فروشگاه گیاهینه: مرکز فروش محصولات عطاری عمده

یکی از بهترین مراکز، برای خرید محصولات عطاری مرغوب و خرید گیاهان دارویی عمده، فروشگاه اینترنتی گیاهینه است. این مرکز بهترین و تازه‌ترین ادویه‌ ها و گیاهان دارویی اصل و مرغوب را در بسته‌بندی مناسب از ۱ کیلو به بالا به مشتری ارائه می‌دهد.

متنوع‌ترین محصولاتی که مورد نیاز هر فروشگاه عطاری، محصولات غذایی، رستوران، تولیدی‌های مواد غذایی و ... هستند، در گیاهینه عرضه می‌شوند.

همه این محصولات دارای نماد سیب سلامت هستند و مجوزهای بهداشتی لازم را دریافت کرده‌اند. از این رو می‌توانید با اطمینان خاطر بهترین محصولات اصل و مرغوب را با قیمتی مناسب خریداری کنید.

محصولات خریداری شده در اسرع وقت با توجه به آدرس مشتری، از طریق پست، باربری و اتوبوس ارسال می‌شود. از این رو می‌توانید به راحتی در منزل خود از این مرکز معتبر فروش عطاری خرید خود را انجام دهید و سفارشات خود را در محل تحویل بگیرید.

خرید ادویه در اصفهان

بازرگانی زرین گیاهینه