ثبت سفارش سریع

به روزرسانی قیمت ها در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
پودر نارگیل خشک اندونزی
پودر نارگیل خشک اندونزی
77,500 تومان حداقل 25 کیلو
80,500 تومان حداقل 10 کیلو
87,500 تومان حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل خشک سریلانکا
پودر نارگیل خشک سریلانکا
81,000 تومان حداقل 25 کیلو
84,500 تومان حداقل 10 کیلو
92,500 تومان حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب اندونزی
پودر نارگیل چرب اندونزی
132,500 تومان حداقل 25 کیلو
140,200 تومان حداقل 10 کیلو
152,400 تومان حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب سریلانکا
پودر نارگیل چرب سریلانکا
138,500 تومان حداقل 25 کیلو
145,200 تومان حداقل 10 کیلو
158,400 تومان حداقل 1 کیلو
رازیانه
رازیانه
83,500 تومان حداقل 25 کیلو
86,900 تومان حداقل 10 کیلو
90,850 تومان حداقل 5 کیلو
94,800 تومان حداقل 1 کیلو
گلپر درشت
گلپر درشت
124,200 تومان حداقل 25 کیلو
129,800 تومان حداقل 10 کیلو
135,700 تومان حداقل 5 کیلو
141,500 تومان حداقل 1 کیلو
پودر گلپر
پودر گلپر
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
125,000 تومان حداقل 1 کیلو
بادیان ستاره ای
بادیان ستاره ای
500,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر انبه اعلاء
پودر انبه اعلاء
100,000 تومان حداقل 10 کیلو
105,000 تومان حداقل 5 کیلو
115,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر انبه معمولی
پودر انبه معمولی
73,000 تومان حداقل 10 کیلو
79,000 تومان حداقل 5 کیلو
83,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل عنابی
فلفل عنابی
165,000 تومان حداقل 15 کیلو
175,000 تومان حداقل 5 کیلو
185,000 تومان حداقل 1 کیلو
تخم کتان قرمز (بزرک)
تخم کتان قرمز (بزرک)
66,300 تومان تناژ
69,300 تومان حداقل 25 کیلو
74,600 تومان حداقل 10 کیلو
79,200 تومان حداقل 1 کیلو
تخم کتان سفید
تخم کتان سفید
198,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسپند سرت شده (اسفند)
اسپند سرت شده (اسفند)
37,000 تومان تناژ
39,000 تومان حداقل 45 کیلو
41,000 تومان حداقل 15 کیلو
47,500 تومان حداقل 1 کیلو
اسپند نخودی (اسفند)
اسپند نخودی (اسفند)
49,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسپند رنگی (اسفند)
اسپند رنگی (اسفند)
25,000 تومان حداقل 1 کیلو
کندر خوراکی
کندر خوراکی
365,000 تومان حداقل 25 کیلو
375,000 تومان حداقل 5 کیلو
390,000 تومان حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه درشت
کندر آتشی دانه درشت
155,000 تومان حداقل 25 کیلو
165,000 تومان حداقل 5 کیلو
175,000 تومان حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه ریز
کندر آتشی دانه ریز
255,000 تومان حداقل 25 کیلو
265,000 تومان حداقل 5 کیلو
275,000 تومان حداقل 1 کیلو
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی
675,000 تومان حداقل 3 بسته
700,000 تومان حداقل 1 بسته
جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی
جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی
800,000 تومان حداقل 3 بسته
850,000 تومان حداقل 1 بسته
قهوه سبز دان خام
قهوه سبز دان خام
157,500 تومان حداقل 25 کیلو
165,000 تومان حداقل 5 کیلو
178,000 تومان حداقل 1 کیلو
سنبل الطیب
سنبل الطیب
685,000 تومان حداقل 5 کیلو
695,000 تومان حداقل 3 کیلو
715,000 تومان حداقل 1 کیلو
بابونه گل افغانستان
بابونه گل افغانستان
415,000 تومان حداقل 10 کیلو
435,000 تومان حداقل 3 کیلو
465,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر بابونه شیرازی
پودر بابونه شیرازی
450,000 تومان حداقل 1 کیلو
گل گاوزبان شمالی
گل گاوزبان شمالی
860,000 تومان حداقل 10 کیلو
875,000 تومان حداقل 3 کیلو
915,000 تومان حداقل 1 کیلو
گل گاوزبان اعلا قزوینی
گل گاوزبان اعلا قزوینی
945,000 تومان حداقل 10 کیلو
965,000 تومان حداقل 3 کیلو
1,000,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسطوخودوس
اسطوخودوس
435,000 تومان حداقل 15 کیلو
455,000 تومان حداقل 3 کیلو
475,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای کوهی
چای کوهی
285,000 تومان حداقل 1 کیلو
بهارنارنج شیراز
بهارنارنج شیراز
148,500 تومان حداقل 10 کیلو
155,250 تومان حداقل 3 کیلو
168,750 تومان حداقل 1 کیلو
چای ترش رنگ تیره
چای ترش رنگ تیره
155,000 تومان حداقل 5 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای ترش رنگ روشن
چای ترش رنگ روشن
265,000 تومان حداقل 15 کیلو
320,000 تومان حداقل 3 کیلو
340,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای ترش ایرانی
چای ترش ایرانی
370,000 تومان حداقل 3 کیلو
380,000 تومان حداقل 1 کیلو
گل پنیرک
گل پنیرک
365,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای سبز ایرانی
چای سبز ایرانی
95,000 تومان حداقل 10 کیلو
100,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای سبز چینی
چای سبز چینی
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
180,000 تومان حداقل 5 کیلو
185,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای سبز پوئر (فشرده)
چای سبز پوئر (فشرده)
228,000 تومان حداقل 25 کیلو
242,000 تومان حداقل 5 کیلو
257,000 تومان حداقل 1 کیلو
به لیمو
به لیمو
175,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای به
چای به
105,000 تومان حداقل 25 کیلو
110,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای سیب
چای سیب
96,300 تومان حداقل 25 کیلو
100,800 تومان حداقل 5 کیلو
112,250 تومان حداقل 1 کیلو
چای سفید
چای سفید
2,700,000 تومان حداقل 1 کیلو
اورگانو بولد
اورگانو بولد
420,000 تومان حداقل 5 کیلو
450,000 تومان حداقل 1 کیلو
چای سفید توپی بلومینگ
چای سفید توپی بلومینگ
1,365,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,400,000 تومان حداقل 3 کیلو
1,450,000 تومان حداقل 1 کیلو
صمغ عربی
صمغ عربی
285,000 تومان حداقل 25 کیلو
295,000 تومان حداقل 10 کیلو
310,000 تومان حداقل 3 کیلو
325,000 تومان حداقل 1 کیلو
صمغ فارسی(زدو)
صمغ فارسی(زدو)
70,000 تومان حداقل 25 کیلو
75,000 تومان حداقل 10 کیلو
80,000 تومان حداقل 5 کیلو
90,000 تومان حداقل 1 کیلو
جوهر لیمو (اسید سیتریک)
جوهر لیمو (اسید سیتریک)
95,400 تومان حداقل 25 کیلو
100,800 تومان حداقل 10 کیلو
105,300 تومان حداقل 5 کیلو
109,800 تومان حداقل 1 کیلو
کنجد سفید هندی
کنجد سفید هندی
127,750 تومان حداقل 25 کیلو
131,500 تومان حداقل 10 کیلو
138,800 تومان حداقل 5 کیلو
148,800 تومان حداقل 1 کیلو
کنجد سفید ایرانی
کنجد سفید ایرانی
155,200 تومان حداقل 25 کیلو
162,400 تومان حداقل 10 کیلو
168,500 تومان حداقل 5 کیلو
174,000 تومان حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای
کنجد قهوه ای
135,000 تومان حداقل 25 کیلو
145,000 تومان حداقل 10 کیلو
150,000 تومان حداقل 5 کیلو
160,000 تومان حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای خام
کنجد قهوه ای خام
130,000 تومان حداقل 10 کیلو
135,000 تومان حداقل 5 کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

لطفا برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی بروید

فروش انواع ادویه‌جات با کیفیت بالا

ادویه‌جات همیشه در آشپزخانه، مورد نیازتان هستند. البته ممکن است فروشنده ادویه باشید یا در صنایع غذایی و شیرینی فعالیت کنید. در هر صورت ادویه بخش جدا نشدنی از کسب و کارتان است. آنچه باعث می‌شود تا به این مواد خوراکی طعم خوبی داده شود، ادویه‌های مختلف است. از این رو جزو اقلام پرفروش و پرمصرف محسوب شده و در مراکز فروش انواع ادویه‌جات با کیفیت بالا و در انواع مختلف به مشتریان عرضه می‌شوند. البته این مسئله که ادویه خوبی را خریداری کنید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ادویه‌ها انواع مختلفی دارند و خواص زیاد و عطر و بوی خاصی که دارند باعث شده است تا تمایل به خرید آن‌ها و استفاده در مواد غذایی زیاد باشد. اگر ادویه دارای کیفیت بالایی باشد، خواص زیادی را هم می‌توان از آن انتظار داشت.

انواع ادویه اصل و متنوع

ادویه‌جات به مواد غذایی عطر و بوی خاص خود را می‌بخشند. هر ادویه‌ای با توجه به خواص و عطری که دارد، استفاده‌های خاصی هم دارد. با این حال برخی از ادویه‌ها مورد استفاده در هر خانه‌ای هستند. ادویه‌ها آن‌قدر متنوع‌اند که شناخت آن‌ها کاری مشکل است. از این رو برای خرید یک ادویه خوب که خواص کامل خود را داشته باشد، بهتر است از مراکز معتبر فروش ادویه خریداری کنید.

ادویه‌های کاربردی مانند زردچوبه، فلفل قرمز، فلفل سیاه، میخک، دارچین، تخم گشنیز، پاپریکا، آویشن، نمک صورتی و بسیاری از ادویه‌های کاربردی دیگر در اکثر خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی افراد هم از ادویه‌های مخلوط برای کاربردهایی مانند استفاده بر روی پلو، خورشت، کباب، سالاد و … استفاده می‌کنند. آشپزان حرفه‌ای و رستوران‌هایی که می‌خواهند طعم غذای آن‌ها همیشه در ذهن افراد باقی بماند، در انتخاب ادویه و خرید یک ادویه باکیفیت حساسیت بالایی دارند.

نکاتی که برای خرید ادویه باید بدانید!

با وجود اهمیتی که ادویه‌جات در طعم و عطر غذاها دارند و همین‌طور خواص درمانی آن‌ها، باید در خرید یک ادویه اصل و مرغوب دقت کافی داشته باشید. برخی از نکات مهمی که برای خرید ادویه باید به آن دقت کنید، در ادامه بررسی می‌شوند.

خرید ادویه تازه

تازه بودن ادویه در طعم و عطر آن تأثیر بسزایی دارد. به خصوص در ادویه‌هایی که پودر شده‌اند، عطر آن‌ها سریع‌تر از بین می‌رود. از این رو باید در فصل برداشت ادویه به صورت تازه و اصل آن را از مرکز فروش ادویه خریداری کنید تا از طعم و عطر آن نهایت بهره را ببرید.

رنگ و بوی ادویه

اگر مهارت بالایی در شناخت ادویه‌ها داشته باشید، با دیدن رنگ آن‌ها هم می‌توان نوع با کیفیت را تشخیص داد. بوی هر ادویه نیز مشخص است و هر چه ادویه کیفیت بهتری داشته و تازه‌تر باشد، عطر و رنگ بهتری هم خواهد داشت.

بسته بندی مناسب

ادویه‌ای که می‌خواهید برای مدتی طولانی از آن استفاده کنید، باید بسته بندی مناسبی داشته باشد. داشتن ادویه با بسته بندی مناسب از نفوذ رطوبت و گرد و غبار به درون محصول جلوگیری می‌کند. بدین صورت کیفیت آن به مرور زمان از بین نمی‌رود.

 محصول یک دست و تمیز

اگر ادویه‌ای که استفاده می‌کنید، حاوی قسمت‌های دیگر گیاه مادر باشند یا مواد دیگری به آن مخلوط شده باشند، کیفیت آن پایین می‌آید. ادویه باید یک دست و تمیز باشد.

حال که نکات مهم در خرید و فروش ادویه را می‌دانید، باید برای خرید بهترین ادویه، مرکز فروش ادویه معتبری را انتخاب کنید.

گیاهینه مرکز خرید بهترین ادویه‌های مرغوب

یکی از بهترین مراکز، برای فروش ادویه مرغوب، فروشگاه اینترنتی گیاهینه است. این مرکز بهترین و تازه‌ترین ادویه‌های اصل و مرغوب را در بسته‌بندی مناسب از ۱ کیلو به بالا به مشتری ارائه می‌دهد. متنوع‌ترین ادویه‌هایی که مورد نیاز هر فروشگاه عطاری، محصولات غذایی، رستوران، تولیدی‌های مواد غذایی و ... هستند، در گیاهینه عرضه می‌شوند.

همه این ادویه‌ها دارای نماد سیب سلامت هستند و مجوزهای بهداشتی لازم را دریافت کرده‌اند. از این رو می‌توانید با اطمینان خاطر بهترین ادویه‌های اصل و مرغوب را با قیمتی مناسب خریداری کنید.

محصولات خریداری شده در اسرع وقت با توجه به آدرس مشتری، از طریق پست، باربری و اتوبوس ارسال می‌شود. از این رو می‌توانید به راحتی در منزل خود از مرکز معتبر فروش ادویه خرید خود را انجام دهید و ادویه خود را در محل تحویل بگیرید.

بازرگانی زرین گیاهینه