برنج

برنج قهوه ای

90,000 تومان حداقل 10 کیلو
95,000 تومان حداقل 5 کیلو
100,000 تومان حداقل 1 کیلو

برنج طارم غلامعباس فلاح

131,000 تومان حداقل 30 کیلو
134,000 تومان حداقل 10 کیلو
152,000 تومان حداقل 1 کیلو

برنج عنبر بو

67,000 تومان حداقل 40 کیلو
70,000 تومان حداقل 10 کیلو
72,000 تومان حداقل 1 کیلو

برنج لنجان درجه یک

91,000 تومان حداقل 40 کیلو
94,500 تومان حداقل 10 کیلو
96,000 تومان حداقل 1 کیلو

برنج طارم فجر

95,500 تومان حداقل 40 کیلو
101,000 تومان حداقل 10 کیلو
104,000 تومان حداقل 1 کیلو

برنج کشت دوم فریدون کنار

143,000 تومان حداقل 40 کیلو
147,000 تومان حداقل 10 کیلو
152,000 تومان حداقل 1 کیلو

برنج طارم سرگل ابراهیمی

128,000 تومان حداقل 40 کیلو
134,000 تومان حداقل 10 کیلو
139,000 تومان حداقل 1 کیلو

برنج سرلاشه (نیم دانه) طارم ابراهیمی

76,000 تومان حداقل 30 کیلو
79,000 تومان حداقل 10 کیلو
84,000 تومان حداقل 1 کیلو

برنج نیم دانه لنجان

53,500 تومان حداقل 10 کیلو
56,000 تومان حداقل 1 کیلو

خرده برنج لنجان

43,000 تومان حداقل 10 کیلو
45,500 تومان حداقل 1 کیلو

آرد برنج

95,000 تومان حداقل 1 کیلو

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.
پشتیبانی