حبوبات

لوبیا قرمز

46,500 تومان حداقل 10 کیلو
49,500 تومان حداقل 3 کیلو

لوبیا سفید

38,500 تومان حداقل 10 کیلو
41,000 تومان حداقل 3 کیلو

لوبیا چیتی

64,500 تومان حداقل 10 کیلو
69,000 تومان حداقل 3 کیلو

لوبیا چشم بلبلی

46,000 تومان حداقل 10 کیلو
49,500 تومان حداقل 3 کیلو

نخود

48,000 تومان حداقل 10 کیلو
52,000 تومان حداقل 3 کیلو

لپه

49,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 3 کیلو

عدس درشت

49,500 تومان حداقل 10 کیلو
53,000 تومان حداقل 3 کیلو

عدس ریز

50,000 تومان حداقل 10 کیلو
53,000 تومان حداقل 5 کیلو

ماش

46,000 تومان حداقل 10 کیلو
49,500 تومان حداقل 3 کیلو

دال عدس

43,500 تومان حداقل 10 کیلو
46,500 تومان حداقل 3 کیلو

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.
پشتیبانی