حبوبات

لوبیا قرمز

53,000 تومان حداقل 10 کیلو
54,000 تومان حداقل 3 کیلو
57,000 تومان حداقل 1 کیلو

لوبیا سفید

53,000 تومان حداقل 10 کیلو
54,000 تومان حداقل 3 کیلو
57,500 تومان حداقل 1 کیلو

لوبیا چیتی

62,500 تومان حداقل 10 کیلو
64,000 تومان حداقل 3 کیلو
72,000 تومان حداقل 1 کیلو

لوبیا چشم بلبلی

46,000 تومان حداقل 10 کیلو
50,500 تومان حداقل 3 کیلو
55,500 تومان حداقل 1 کیلو

نخود

55,000 تومان حداقل 10 کیلو
56,000 تومان حداقل 3 کیلو
59,500 تومان حداقل 1 کیلو

لپه

49,000 تومان حداقل 10 کیلو
50,000 تومان حداقل 3 کیلو
53,000 تومان حداقل 1 کیلو

عدس درشت

54,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,500 تومان حداقل 3 کیلو
58,500 تومان حداقل 1 کیلو

عدس ریز

53,000 تومان حداقل 10 کیلو
54,000 تومان حداقل 5 کیلو
57,500 تومان حداقل 1 کیلو

ماش

52,000 تومان حداقل 10 کیلو
53,000 تومان حداقل 3 کیلو
56,500 تومان حداقل 1 کیلو

دال عدس

47,500 تومان حداقل 10 کیلو
48,500 تومان حداقل 3 کیلو
51,000 تومان حداقل 1 کیلو

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.