روغن

روغن زیتون 1 لیتری بدون بو ناب توکلی

254,000 تومان حداقل 12 بطری
265,000 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 282 هزار تومان

روغن زیتون 600 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

163,000 تومان حداقل 12 بطری
170,000 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 181 هزار تومان

روغن زیتون 500 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

139,500 تومان حداقل 12 بطری
145,000 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 155 هزار تومان

روغن زیتون 250 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

83,600 تومان حداقل 20 بطری
86,400 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 82 هزار تومان

روغن زیتون 3 لیتری بدون بو ناب توکلی

740,000 تومان حداقل 4 بطری
770,000 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 819 هزار تومان

روغن زیتون 1 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی

246,000 تومان حداقل 12 بطری
257,000 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 273 هزار تومان

روغن زیتون 600 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

158,000 تومان حداقل 12 بطری
164,500 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 175 هزار تومان

روغن زیتون 500 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

134,000 تومان حداقل 12 بطری
140,000 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 149 هزار تومان

روغن زیتون 250 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

72,000 تومان حداقل 20 بطری
75,200 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف 80 هزار تومان

روغن زیتون 80 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

33,000 تومان حداقل 40 بطری
35,500 تومان حداقل 10 بطری

قیمت مصرف کننده ۴۰ هزار تومان

روغن زیتون 3 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی

711,000 تومان حداقل 4 بطری
743,000 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 790 هزار تومان

روغن کنجد 1 لیتری بدون بو ناب توکلی

189,000 تومان حداقل 12 بطری
198,000 تومان حداقل 1 بطری

قیمت مصرف کننده 215 هزار تومان

زیتون شور با هسته ناب توکلی

87,000 تومان حداقل 12 عدد
95,000 تومان حداقل 1 عدد

قیمت مصرف کننده 99 هزار تومان

زیتون شور بدون هسته ناب توکلی

90,000 تومان حداقل 12 عدد
100,000 تومان حداقل 1 عدد

قیمت مصرف کننده 105 هزار تومان

روغن کنجد فرابکر ۵۰۰ میلی لیتر بنه بن

91,500 تومان حداقل 12 عدد
102,000 تومان حداقل 1 عدد

قیمت مصرف کننده 116 هزار تومان

روغن کنجد فرابکر ۱ لیتر بنه بن

177,000 تومان حداقل 9 عدد
194,000 تومان حداقل 1 عدد

قیمت مصرف کننده 228 هزار تومان

روغن کنجد فرابکر ۱۵۰۰ میلی لیتر بنه بن

261,000 تومان حداقل 6 عدد
280,000 تومان حداقل 1 عدد

قیمت مصرف کننده 336 هزار تومان

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.
پشتیبانی