لیست قیمت محصولات

برای خرید محصولات از طریق صفحه ثبت سفارش سریع اقدام کنید.

 به روزرسانی قیمت‌ها در تاریخ 1401/11/15

ضمانت مرجوع کالا تا 15 روز

محصول قیمت(تومان) حداقل خرید
سقز فراوری شده 615,000 حداقل 10 کیلو
625,000 حداقل 3 کیلو
650,000 حداقل 1 کیلو
ریشه کندش سوریه 8,000 حداقل 25 گرم
عرق کاسنی یک لیتری 19,000 حداقل 1 بطری
عرق نعنا یک لیتری 21,000 حداقل 1 بطری
عرق رازیانه یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق زیره سبز یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق خارمریم یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق سنبل الطیب یک لیتری 20,000 حداقل 12 بطری
عرق زنیان یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق بابونه یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق یونجه یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق خارخاسک یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق بهارنارنج یک لیتری 28,000 حداقل 12 بطری
عرق برگ چنار یک لیتری 20,000 حداقل 12 بطری
عرق کیالک یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق بیدمشک یک لیتری 31,000 حداقل 12 بطری
عرق نسترن یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق شوید یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق شاتره یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق آلوورا یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق بادرنجویه یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق بید یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق برگ گردو یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق شیرین بیان یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق آویشن یک لیتری 22,000 حداقل 12 بطری
عرق شنبلیله یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق بوقناق یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق معجون معده یک لیتری 21,000 حداقل 12 بطری
گلاب دو آتیشه یک لیتری 36,000 حداقل 1 بطری
عرق اسطوخودوس یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
گلاب ممتاز یک لیتری 32,000 حداقل 1 بطری
عرق گزنه یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق خارشتر یک لیتری 18,000 حداقل 12 بطری
عرق چهل گیاه یک لیتری 19,500 حداقل 12 بطری
عرق بومادران یک لیتری 19,000 حداقل 12 بطری
عرق گل گاو زبان یک لیتری 22,000 حداقل 12 بطری
روغن زیتون 1 لیتری بدون بو ناب توکلی 274,000 حداقل 12 بطری
286,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 600 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 173,700 حداقل 12 بطری
181,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 500 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 153,000 حداقل 12 بطری
159,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 250 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 83,600 حداقل 20 بطری
86,400 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 3 لیتری بدون بو ناب توکلی 785,000 حداقل 4 بطری
817,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 1 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی 261,000 حداقل 12 بطری
272,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 600 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 165,000 حداقل 12 بطری
173,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 500 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 134,000 حداقل 12 بطری
140,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 250 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 83,000 حداقل 20 بطری
86,400 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 80 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 33,000 حداقل 40 بطری
35,500 حداقل 10 بطری
روغن زیتون 3 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی 711,000 حداقل 4 بطری
743,000 حداقل 1 بطری
روغن کنجد 1 لیتری بدون بو ناب توکلی 189,000 حداقل 12 بطری
198,000 حداقل 1 بطری
روغن کنجد ناب توکلی ۵۰۰ میلی لیتر 107,000 حداقل 12 بطری
115,000 حداقل 1 بطری
زیتون شور با هسته ۴۳۰ گرم ناب توکلی 87,000 حداقل 12 عدد
95,000 حداقل 1 عدد
زیتون شور بدون هسته ناب توکلی 90,000 حداقل 12 عدد
100,000 حداقل 1 عدد
روغن کندش اصل 60 سی سی 250,000 حداقل 1 عدد
روغن کنجد فرابکر ۵۰۰ میلی لیتر بنه بن 91,500 حداقل 12 عدد
102,000 حداقل 1 عدد
روغن کنجد فرابکر ۱ لیتر بنه بن 177,000 حداقل 9 عدد
194,000 حداقل 1 عدد
روغن کنجد فرابکر ۱۵۰۰ میلی لیتر بنه بن 261,000 حداقل 6 عدد
280,000 حداقل 1 عدد
روغن حیوانی کرمانشاهی نیک منش 450 گرمی 218,000 حداقل 1 قوطی
روغن حیوانی کرمانشاهی رخزادی فر 500 گرمی 151,000 حداقل 1 قوطی
تخم شنبلیله هندی 52,000 حداقل 25 کیلو
54,000 حداقل 10 کیلو
56,000 حداقل 5 کیلو
58,000 حداقل 1 کیلو
قدومه شیرازی (قدامه) 275,000 حداقل 3 کیلو
285,000 حداقل 1 کیلو
بذر بالنگو 265,000 حداقل 25 کیلو
285,000 حداقل 3 کیلو
295,000 حداقل 1 کیلو
چهارتخم 225,000 حداقل 5 کیلو
235,000 حداقل 1 کیلو
زنیان 55,000 حداقل 25 کیلو
58,000 حداقل 10 کیلو
65,000 حداقل 5 کیلو
70,000 حداقل 1 کیلو
تخم خرفه 130,000 حداقل 25 کیلو
139,500 حداقل 5 کیلو
152,500 حداقل 1 کیلو
تخم کاهو 225,000 حداقل 1 کیلو
خارمریم 185,000 حداقل 1 کیلو
تخم کرفس 90,000 حداقل 5 کیلو
99,000 حداقل 1 کیلو
بذر انیسون (بادیان رومی) 205,000 حداقل 1 کیلو
تخم کاسنی 150,000 حداقل 1 کیلو
تخم مرو 285,000 حداقل 1 کیلو
تخم ریحان بنفش 295,000 حداقل 1 کیلو
تخم تره 245,000 حداقل 1 کیلو
تخم فرنجمشک 1,200,000 حداقل 1 کیلو
تخم شاهی 85,000 حداقل 1 کیلو
دانه کرچک (بیدانجیل) 85,000 حداقل 1 کیلو
انجدان رومی (بذر انغوزه) 350,000 حداقل 1 کیلو
ارزن 45,000 حداقل 1 کیلو
تخم جعفری 175,000 حداقل 1 کیلو
تخم هویج 145,000 حداقل 1 کیلو
تخم شبدر 95,000 حداقل 1 کیلو
تخم پیاز عطاری 165,000 حداقل 1 کیلو
بذر یونجه عطاری 195,000 حداقل 1 کیلو
تخم اسفناج عطاری 105,000 حداقل 1 کیلو
تخم شلغم عطاری 145,000 حداقل 1 کیلو
افتیمون 98,000 حداقل 1 کیلو
جوش شیرین 11,500 تناژ
12,000 حداقل 25 کیلو
14,500 حداقل 10 کیلو
17,500 حداقل 1 کیلو
پودر ژلاتین 195,000 حداقل 25 کیلو
205,000 حداقل 10 کیلو
215,000 حداقل 3 کیلو
235,000 حداقل 1 کیلو
خلال بادام زمینی 121,000 حداقل 10 کیلو
126,500 حداقل 5 کیلو
138,000 حداقل 1 کیلو
خلال بادام درختی 325,500 حداقل 10 کیلو
341,000 حداقل 3 کیلو
372,000 حداقل 1 کیلو
خلال پسته 1,125,000 حداقل 5 کیلو
1,177,000 حداقل 3 کیلو
1,284,000 حداقل 1 کیلو
عناب 45,000 حداقل 25 کیلو
50,000 حداقل 5 کیلو
55,000 حداقل 1 کیلو
عناب درشت لوکس گیاهینه 95,000 حداقل 1 کیلو
مویز بدون هسته 130,000 حداقل 10 کیلو
145,500 حداقل 1 کیلو
ارد نخودچی 52,500 حداقل 25 کیلو
56,500 حداقل 10 کیلو
63,500 حداقل 1 کیلو
ارد نخود خام 85,000 حداقل 1 کیلو
پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9) 165,000 حداقل 25 کیلو
170,000 حداقل 10 کیلو
175,000 حداقل 5 کیلو
185,000 حداقل 1 کیلو
پودر کاکائو هلندی 175,000 حداقل 25 کیلو
180,000 حداقل 10 کیلو
185,000 حداقل 5 کیلو
195,000 حداقل 1 کیلو
چای ماسالا 120,000 حداقل 25 کیلو
125,000 حداقل 10 کیلو
135,000 حداقل 5 کیلو
145,000 حداقل 1 کیلو
نمک دریا دو کیلویی 10,000 حداقل 10 بسته
11,000 حداقل 5 بسته
نارگیل کاسه (قاب) 115,000 حداقل 50 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
130,000 حداقل 1 کیلو
تره کوهی 250,000 حداقل 1 کیلو
برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی مراجعه کنید.

قیمت ادویه برچسب‌ها

  • قیمت ادویه جات
  • قیمت ادویه
  • قیمت محصولات عطاری عمده
  • قیمت داروهای گیاهی
  • لیست گیاهان دارویی عطاری
  • لیست محصولات عطاری
  • لیست عطاری
  • لیست وسایل عطاری

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.