لیست قیمت محصولات

برای خرید محصولات از طریق صفحه ثبت سفارش سریع اقدام کنید.

 به روزرسانی قیمت‌ها در تاریخ 1401/11/15

ضمانت مرجوع کالا تا 15 روز

محصول قیمت(تومان) حداقل خرید
گلپر درشت 85,000 حداقل 25 کیلو
88,500 حداقل 10 کیلو
95,500 حداقل 5 کیلو
110,000 حداقل 1 کیلو
پودر گلپر 105,000 حداقل 5 کیلو
112,000 حداقل 1 کیلو
بادیان ستاره ای 415,000 حداقل 10 کیلو
435,000 حداقل 3 کیلو
445,000 حداقل 1 کیلو
پودر انبه اعلاء 92,500 حداقل 10 کیلو
97,500 حداقل 5 کیلو
105,000 حداقل 1 کیلو
پودر انبه معمولی 53,000 حداقل 10 کیلو
59,000 حداقل 5 کیلو
63,000 حداقل 1 کیلو
فلفل عنابی 135,000 حداقل 15 کیلو
145,000 حداقل 5 کیلو
155,000 حداقل 1 کیلو
تخم کتان قرمز (بزرک) 62,000 تناژ
66,000 حداقل 25 کیلو
70,000 حداقل 15 کیلو
75,000 حداقل 1 کیلو
تخم کتان سفید 165,000 حداقل 1 کیلو
اسپند سرت شده (اسفند) 34,000 تناژ
37,000 حداقل 45 کیلو
39,000 حداقل 15 کیلو
45,500 حداقل 1 کیلو
اسپند نخودی (اسفند) 49,000 حداقل 1 کیلو
اسپند رنگی (اسفند) 25,000 حداقل 1 کیلو
کندر خوراکی 275,000 حداقل 25 کیلو
285,000 حداقل 5 کیلو
300,000 حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه درشت 130,950 حداقل 25 کیلو
150,350 حداقل 5 کیلو
160,050 حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه ریز 200,000 حداقل 25 کیلو
215,000 حداقل 5 کیلو
225,000 حداقل 1 کیلو
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی 625,000 حداقل 6 بسته
650,000 حداقل 3 بسته
675,000 حداقل 1 بسته
جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی 675,000 حداقل 6 بسته
700,000 حداقل 3 بسته
750,000 حداقل 1 بسته
قهوه سبز دان خام 117,000 حداقل 25 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
سنبل الطیب 650,000 حداقل 5 کیلو
675,000 حداقل 3 کیلو
700,000 حداقل 1 کیلو
بابونه گل افغانستان 365,000 حداقل 10 کیلو
375,000 حداقل 3 کیلو
395,000 حداقل 1 کیلو
پودر بابونه شیرازی 450,000 حداقل 1 کیلو
گل گاوزبان شمالی 860,000 حداقل 10 کیلو
875,000 حداقل 3 کیلو
915,000 حداقل 1 کیلو
گل گاوزبان اعلا قزوینی 915,000 حداقل 10 کیلو
935,000 حداقل 3 کیلو
965,000 حداقل 1 کیلو
اسطوخودوس 370,000 حداقل 15 کیلو
385,000 حداقل 3 کیلو
400,000 حداقل 1 کیلو
چای کوهی 285,000 حداقل 1 کیلو
بهارنارنج شیراز 160,000 حداقل 10 کیلو
170,000 حداقل 3 کیلو
180,000 حداقل 1 کیلو
چای ترش رنگ تیره 120,000 حداقل 5 کیلو
125,000 حداقل 1 کیلو
چای ترش رنگ روشن 265,000 حداقل 15 کیلو
320,000 حداقل 3 کیلو
340,000 حداقل 1 کیلو
چای ترش ایرانی 370,000 حداقل 3 کیلو
380,000 حداقل 1 کیلو
گل پنیرک 365,000 حداقل 1 کیلو
چای سبز ایرانی 95,000 حداقل 10 کیلو
100,000 حداقل 5 کیلو
110,000 حداقل 1 کیلو
چای سبز چینی 165,000 حداقل 10 کیلو
170,000 حداقل 5 کیلو
180,000 حداقل 1 کیلو
چای سبز پوئر (فشرده) 105,000 حداقل 25 کیلو
115,000 حداقل 5 کیلو
125,000 حداقل 1 کیلو
به لیمو 175,000 حداقل 1 کیلو
چای به 90,000 حداقل 40 کیلو
100,000 حداقل 5 کیلو
110,000 حداقل 1 کیلو
چای سیب 85,000 حداقل 40 کیلو
95,000 حداقل 5 کیلو
105,000 حداقل 1 کیلو
چای سفید 1,850,000 حداقل 10 کیلو
1,900,000 حداقل 5 کیلو
1,950,000 حداقل 1 کیلو
اورگانو بولد 420,000 حداقل 5 کیلو
450,000 حداقل 1 کیلو
چای سفید توپی بلومینگ 1,324,050 حداقل 5 کیلو
1,358,000 حداقل 3 کیلو
1,406,500 حداقل 1 کیلو
صمغ عربی 230,000 حداقل 25 کیلو
245,000 حداقل 10 کیلو
255,000 حداقل 3 کیلو
265,000 حداقل 1 کیلو
صمغ فارسی(زدو) 65,000 حداقل 25 کیلو
70,000 حداقل 10 کیلو
75,000 حداقل 5 کیلو
80,000 حداقل 1 کیلو
جوهر لیمو 70,000 تناژ
80,000 حداقل 25 کیلو
85,000 حداقل 5 کیلو
95,000 حداقل 1 کیلو
کنجد سفید هندی 115,000 حداقل 25 کیلو
120,000 حداقل 10 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
کنجد سفید ایرانی 130,000 حداقل 25 کیلو
135,000 حداقل 10 کیلو
145,000 حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای 115,000 حداقل 25 کیلو
120,000 حداقل 10 کیلو
125,000 حداقل 5 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای خام 110,000 حداقل 10 کیلو
115,000 حداقل 5 کیلو
120,000 حداقل 1 کیلو
کنجد مشکی 115,000 حداقل 25 کیلو
120,000 حداقل 10 کیلو
135,000 حداقل 1 کیلو
کنجد بوداده قرمز 145,000 حداقل 1 کیلو
پودر سنجد 70,000 حداقل 25 کیلو
75,000 حداقل 10 کیلو
80,000 حداقل 5 کیلو
85,000 حداقل 1 کیلو
سنجد درشت 110,000 حداقل 1 کیلو
سنجد ریز مخصوص آسیاب 80,000 حداقل 1 کیلو
گردو با پوست خارجی 165,500 حداقل 5 کیلو
176,000 حداقل 1 کیلو
گردو با پوست ایرانی 216,000 حداقل 5 کیلو
239,000 حداقل 1 کیلو
مغز گردو ایرانی 406,000 حداقل 5 کیلو
445,000 حداقل 1 کیلو
مغز گردو خرده شده ایرانی 302,000 حداقل 5 کیلو
336,000 حداقل 1 کیلو
کشمش پلویی 96,000 حداقل 10 کیلو
98,000 حداقل 5 کیلو
104,000 حداقل 1 کیلو
کشمش سبز 148,500 حداقل 10 کیلو
154,500 حداقل 5 کیلو
161,000 حداقل 1 کیلو
زرشک پفکی 143,000 حداقل 10 کیلو
149,000 حداقل 5 کیلو
155,000 حداقل 1 کیلو
سویا پروتئین سبحان 40,000 حداقل 13 کیلو
43,500 حداقل 1 کیلو
شکر تیغال 1,600 حداقل 500 گرم
ترنجبین اعلا 300,000 حداقل 15 کیلو
320,000 حداقل 3 کیلو
345,000 حداقل 1 کیلو
ترنجبین لوکس گیاهینه 450,000 حداقل 1 کیلو
تخم شوید هندی 77,000 حداقل 25 کیلو
82,000 حداقل 10 کیلو
92,000 حداقل 1 کیلو
به دانه 700,000 حداقل 1 کیلو
گل ختمی سفید 215,000 حداقل 3 کیلو
225,000 حداقل 1 کیلو
گل ختمی بنفش 185,000 حداقل 1 کیلو
پونه خشک 70,000 حداقل 10 کیلو
85,000 حداقل 1 کیلو
نعنا خشک 115,000 حداقل 1 کیلو
پودر نعنا 85,000 حداقل 1 کیلو
نعنا فلفلی 185,000 حداقل 1 کیلو
شوید خشک 185,000 حداقل 1 کیلو
پودر شوید 145,000 حداقل 1 کیلو
شنبلیله خشک 425,000 حداقل 1 کیلو
ترخون خشک 165,000 حداقل 1 کیلو
مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی 400,000 حداقل 4 بسته
450,000 حداقل 1 بسته
مصطکی ریز 250,000 حداقل 1 کیلو
موسیر پلاکی 195,000 حداقل 25 کیلو
200,000 حداقل 10 کیلو
205,000 حداقل 3 کیلو
215,000 حداقل 1 کیلو
زیره سبز ریز مخصوص آسیاب 145,000 حداقل 1 کیلو
پودر زیره سبز 155,000 حداقل 10 کیلو
165,000 حداقل 1 کیلو
پودر جوز هندی 625,000 حداقل 3 کیلو
645,000 حداقل 1 کیلو
برگ گزنه 115,000 حداقل 1 کیلو
برگ کاسنی 145,000 حداقل 1 کیلو
شاتره خشک 135,000 حداقل 1 کیلو
زرشک سیاه هسته دار 145,000 حداقل 1 کیلو
گل همیشه بهار 140,000 حداقل 3 کیلو
150,000 حداقل 1 کیلو
کتیرا 3,500 حداقل 100 گرم
ریشه شیرین بیان 60,000 حداقل 25 کیلو
65,000 حداقل 5 کیلو
75,000 حداقل 1 کیلو
پودر ریشه شیرین بیان 52,000 حداقل 25 کیلو
67,000 حداقل 5 کیلو
78,000 حداقل 1 کیلو
گلرنگ 700,000 حداقل 15 کیلو
750,000 حداقل 3 کیلو
800,000 حداقل 1 کیلو
برگ بو 255,000 حداقل 1 کیلو
رزماری خشک 95,000 حداقل 5 کیلو
105,000 حداقل 1 کیلو
خولنجان 285,000 حداقل 3 کیلو
300,000 حداقل 1 کیلو
سورنجان (سولنجان) 245,000 حداقل 1 کیلو
گل بنفشه 1,850,000 حداقل 1 کیلو
پودر حنا فله ای 25,000 حداقل 25 کیلو
28,000 حداقل 5 کیلو
35,500 حداقل 1 کیلو
حنا 750 گرمی (چارکی) 30,000 حداقل 1 بسته
حنا 500 گرمی 20,000 حداقل 1 بسته
وسمه (رنگ حنا) 95,000 حداقل 1 کیلو
پودر گرده نخل اصل 1,800 حداقل 250 گرم
پودر هل سبز 595,000 حداقل 5 کیلو
610,000 حداقل 3 کیلو
625,000 حداقل 1 کیلو
پودر تخم گشنیز 75,000 حداقل 1 کیلو
برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی مراجعه کنید.

قیمت ادویه برچسب‌ها

  • قیمت ادویه جات
  • قیمت ادویه
  • قیمت محصولات عطاری عمده
  • قیمت داروهای گیاهی
  • لیست گیاهان دارویی عطاری
  • لیست محصولات عطاری
  • لیست عطاری
  • لیست وسایل عطاری

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.