فروش عمده فلفل سیاه

فلفل سیاه دان ریز آسیابی

135,000 تومان حداقل 25 کیلو
140,000 تومان حداقل 10 کیلو
144,000 تومان حداقل 5 کیلو
150,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 5 میل

138,000 تومان تــنــاژ
143,000 تومان حداقل 25 کیلو
149,000 تومان حداقل 10 کیلو
153,000 تومان حداقل 5 کیلو
164,500 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 6 میل

145,000 تومان حداقل 25 کیلو
149,000 تومان حداقل 10 کیلو
153,500 تومان حداقل 5 کیلو
163,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل سیاه گیاهینه

155,000 تومان حداقل 25 کیلو
159,000 تومان حداقل 10 کیلو
167,000 تومان حداقل 5 کیلو
175,000 تومان حداقل 1 کیلو

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.
پشتیبانی